Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 2, № 23 (2012) СТАНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація PDF
Наталія Володимирівна Філик, Юлія Миколаївна Белуга
 
Том 2, № 15 (2010) ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 2, № 27 (2013) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 2, № 31 (2014) Міжнародний досвід правового регулювання Інтернет Анотація PDF
Андрій Миколайович Новицький
 
Том 1, № 30 (2014) Механізм правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом Анотація PDF
Аліна Володимирівна Волкова
 
Том 2, № 23 (2012) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва
 
Том 3, № 32 (2014) Механізм правового регулювання перевезень Анотація PDF
Роман Богданович Шишка
 
Том 2, № 31 (2014) Відповідальність сторін за порушення їх зобов’язань за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом Анотація PDF
Аліна Володимирівна Волкова
 
Том 4, № 33 (2014) Правове регулювання авіації загального призначення в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку Анотація PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 1, № 22 (2012) ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ ЯК ФАКТОР СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ Анотація PDF
Олена Станіславівна Гусарєва, Сергій Борисович Олексієнко
 
Том 4, № 17 (2010) ЄВРОПЕЙСЬКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТУ Анотація PDF
Юрій Валентинович Корнєєв, Роман Васильович Яцишин
 
Том 2, № 27 (2013) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ Анотація PDF
Роман Сергійович Концевой
 
Том 3, № 12 (2009) ПРЕДМЕТ І МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА (науково-практичний семінар) Анотація PDF
Віктор Борисович Марченко
 
Том 4, № 57 (2020) ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ Анотація PDF
Людмила Олександрівна Шапенко, Ірина Степанівна Мельничук
 
Том 4, № 41 (2016) Перспектива розвитку авіації, як одного з елементів національної безпеки України на шляху вступу до НАТО Анотація PDF
Liudmyla Skochko, Ірина Ярославівна Козачок
 
Том 1, № 34 (2015) Особливості договірного регулювання відносин з надання послуг в підприємницькій діяльності Анотація PDF
Андрій Богданович Гриняк
 
Том 1, № 42 (2017) Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 3, № 44 (2017) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Анотація PDF
Любов Вячеславівна Котова
 
Том 1, № 26 (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Ірина Дмитрівна Возняк
 
Том 2, № 35 (2015) Сучасні моделі державного регулювання туристичної діяльності: міжнародна практика Анотація PDF
Василь Іванович Гостюк
 
Том 2, № 3 (2007) ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Анотація PDF
C. О. Сарновська
 
Том 3, № 52 (2019) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН Анотація PDF
Олександра Анатоліївна Голуб
 
Том 3, № 36 (2015) Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності Анотація PDF
Людмила Олександрівна Шапенко
 
Том 3, № 36 (2015) Правові засади реалізації прав та законних інтересів малолітніх в Україні та шляхи їх удосконалення Анотація PDF
Юлія Миколаївна Денисенко
 
Том 1, № 26 (2013) ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В УМОВАХ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Анотація PDF
Михайло Олександрович Міщук
 
Том 2, № 43 (2017) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЗП КАНАДИ ТА УКРАЇНИ Анотація PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 1, № 26 (2013) ЗАКОН – ОСНОВНИЙ РЕГУЛЯТОР ПРАВОВІДНОСИН У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ Анотація PDF
Євгенія Володимирівна Довженко
 
Том 1, № 38 (2016) ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В АКТАХ КОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ Анотація PDF
Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник
 
Том 1, № 1 (2006) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація PDF
Т. П. Кудлай, О. В. Бєглий
 
Том 2, № 7 (2008) ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ Анотація PDF
Н. В. Дараганова
 
Том 4, № 49 (2018) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПІД ЧАС СТЯГНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАТРИМКУ АВІАРЕЙСУ Анотація PDF
Світлана Іванівна Хом'яченко, Наталія Францівна Хоцяновська, Тетяна Олександрівна Часова
 
Том 4, № 49 (2018) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Анотація PDF
Олена Михайлівна Ситніченко
 
Том 1, № 46 (2018) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Орлова
 
Том 4, № 45 (2017) Традиції та новації інтерпретації юридичних фактів Анотація PDF
Andrey M. Zavalniy, Liudmyla O. Shapenko
 
Том 1, № 1 (2006) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ КОСМОСУ Анотація PDF
О. С. Петріщев
 
Том 3, № 48 (2018) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ Анотація PDF
Олена Петрівна Рябченко
 
1 - 36 з 36 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN: 2663-3949