Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 4, № 33 (2014) Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання Анотація PDF
Роман Богданович Шишка, Марина Ігорівна Мкртичева
 
Том 3, № 20 (2011) СУБ’ЄКТИВНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФЕНОМЕН Анотація PDF
Тетяна Олександрівна Мацелик
 
Том 2, № 27 (2013) ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ (НА ПРИКЛАДІ В'ЯЗНІВ ГУАНТАНАМО-БЕЙ) Анотація PDF
Іванна Михайлівна Громівчук
 
Том 3, № 20 (2011) ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ НА ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ Анотація PDF
Софія Яківна Лихова, Тетяна Федорівна Мінязєва
 
Том 2, № 35 (2015) Суб’єктивне право власності в цивільному законодавстві різних держав світу Анотація PDF
Larisa Shchennikova
 
Том 3, № 20 (2011) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДУМКИ СТОСОВНО ВЛАСНОСТІ Анотація PDF
Лідія Володимирівна Шкварок
 
Том 2, № 43 (2017) БАГАТОМІРНІСТЬ ВТІЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОТИВАЦІЙ В ІСТОРИЧНИХ ФОРМАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація PDF
Олександр Анатолійович Радзівілл
 
Том 3, № 20 (2011) КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ КОМАНДИРІВ (МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ПРАКТИКА) Анотація PDF
Олександр Джурич
 
Том 4, № 33 (2014) Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права Анотація PDF
Роман Сергійович Мельник, Євген Вікторович Петров
 
Том 2, № 15 (2010) ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Анотація PDF
Наталія Василівна Пильгун
 
Том 3, № 20 (2011) КЛАСИФІКАЦІЙНІ КАТЕГОРІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ Анотація PDF
Марина Миколаївна Вовчук
 
Том 2, № 27 (2013) ПОНЯТТЯ І ВИДИ АВІАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ Анотація PDF
Олег Ігорович Аксаментов
 
Том 3, № 20 (2011) МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ СУДОЧИНСТВО Анотація PDF
Роман Васильович Яцишин
 
Том 3, № 20 (2011) КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 3, № 20 (2011) ПРАВО СПОВІДУВАТИ РЕЛІГІЮ ЯК СКЛАДОВЕ СВОБОДИ СОВІСТІ Анотація PDF
Віктор Васильович Бедь
 
Том 2, № 19 (2011) ОЗНАКИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСВІТУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація PDF
Ольга Федорівна Мельничук
 
Том 1, № 34 (2015) Визначення юрисдикції при вирішенні спорів, порушених органами Державної служби зайнятості України, щодо відшкодування матеріальної шкоди Анотація PDF
Наталія Анатоліївна Берлач, Анна Юріївна Бучик
 
Том 3, № 32 (2014) Особливості виховання дітей в цивільному праві Анотація PDF
Давид Лобжанидзе
 
Том 3, № 36 (2015) Юридична природа суб'єктивного права на інформацію Анотація PDF
Кирило Ростиславович Калюжний
 
Том 2, № 31 (2014) Правозабезпечувальна та правозахисна функції адміністративного права: антропологічний вимір Анотація PDF
Юлія Леонідівна Юринець
 
Том 2, № 23 (2012) ПРИНЦИП АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ Анотація PDF
Тетяна Олександрівна Подковенко
 
Том 1, № 22 (2012) ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗЛОЧИНУ) В КАНОНІЧНОМУ ПРАВІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ Анотація PDF
Іван Олександрович Пристінський
 
Том 1, № 26 (2013) АНТИТЕРОРИСТИЧНА СКЛАДОВА ПРАВА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ Анотація PDF
Анна Володимирівна Антипенко
 
Том 3, № 32 (2014) Функції юридичної відповідальності в приватному праві: окремі питання Анотація PDF
Ірина Володимирівна Зелена
 
Том 4, № 33 (2014) Международные стандарты в сфере обеспечения права человека на личную свободу Анотація PDF
Ольга Анатоліївна Авдєєва, Катерина Вадимівна Авдєєва
 
Том 3, № 44 (2017) Відповідальність інтернет-посередників за порушення авторських прав Анотація PDF
Nina V. Trotsyuk, Artem S. Kudzinovskiy
 
Том 1, № 34 (2015) Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту (ст. 276 КК України): науково-практичний коментар Анотація PDF
Сергій Рамізович Багіров
 
Том 4, № 33 (2014) Основні ознаки адміністративного правопорушення Анотація PDF
Valeriy K. Kolpakov
 
Том 3, № 32 (2014) Онтологія та гносеологія правової реальності: сучасний стан проблеми дослідження в Україні Анотація PDF
Анатолій Миколайович Бернюков
 
Том 3, № 32 (2014) Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення як елемент гарантії реалізації права громадян на захист Анотація PDF
Влада Владиленівна Горкава
 
Том 4, № 33 (2014) Погляди О. Кониського щодо визначення форми і ціни позову та розміру винагороди за судові витрати та його забезпечення судовим розглядом Анотація PDF
Олексій Володимирович Александров
 
Том 3, № 32 (2014) Правова гармонізація як необхідна складова євроінтеграційних процесів України Анотація PDF
Олександр Миколайович Чабах
 
Том 3, № 32 (2014) Право міжнародного співробітництва Анотація PDF
О. Н. Месхія
 
Том 2, № 11 (2009) ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН Анотація PDF
Віктор Валерійович Ладиченко
 
Том 3, № 4 (2007) ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ ПРО АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ Анотація Без заголовку PDF
А. О. Гелич, Ю. О. Гелич
 
Том 4, № 33 (2014) Комерційне посередництво як інститут господарського права Анотація PDF
Ольга Володимирівна Лопушанська
 
Том 4, № 33 (2014) Адміністративний процес у сучасній вітчизняній правовій доктрині Анотація PDF
Степан Тихонович Гончарук
 
Том 1, № 30 (2014) Перспективи правового регулювання космічного туризму в міжнародному космічному праві Анотація PDF
Ібрагім Орудж огли Кулієв, Зафіг Халілов
 
Том 4, № 29 (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРАВА Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 3, № 32 (2014) Теоретико-правова характеристика правового регулювання трубопровідного транспорту в Україні Анотація PDF
Євгенія Володимирівна Довженко
 
Том 4, № 33 (2014) До питання про сутність та види міжнародних конфліктів Анотація PDF
Євгеній Львович Стрельцов
 
Том 2, № 11 (2009) ПРО СИСТЕМУ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Анотація PDF
Володимир Іванович Курило
 
Том 4, № 17 (2010) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко
 
Том 3, № 28 (2013) СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ДЕРЖАВ НА САМООБОРОНУ Анотація PDF
Ольга Геннадіївна Широкова-Мурараш, Євгенія Ігорівна Надашковська
 
Том 3, № 28 (2013) ҐЕНЕЗА ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВИХ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Анотація PDF
Світлана Григорівна Головко, Дар'я Юріївна Бондаренко
 
Том 3, № 56 (2020) МІЖНАРОДНИЙ СУД ПРАВОСУДДЯ, РОЛЬ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ВРЕГУЛЮВАННІ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН Анотація PDF
Кенуль Абюльфаз гызы Габибова
 
Том 1, № 42 (2017) Проблеми розвитку сучасного аграрного права Анотація PDF
Dmytro Bezzubov, Yurii Korneev
 
Том 3, № 12 (2009) КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Анотація PDF
Юрій Валентинович Корнєєв
 
Том 2, № 11 (2009) РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Анотація PDF
Ольга Юріївна Шереметьєва
 
Том 4, № 29 (2013) ТЛУМАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ ПОВІТРЯНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ Анотація PDF
Сергій Рамізович Багіров
 
1 - 50 з 243 результатів 1 2 3 4 5 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN: 2663-3949