Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 4, № 33 (2014) Інвестиційні договори: характеристика та спроби їх класифікації Анотація PDF
Роман Богданович Шишка
 
Том 2, № 31 (2014) Поняття господарського договору: доктринальний аспект Анотація PDF
Володимир Миколайович Малишко, Євгеній Всеволодович Бородін
 
Том 3, № 20 (2011) РИЗИК ЯК СПЕЦИФІЧНА ОЗНАКА ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ Анотація
Марина Миколаївна Великанова
 
Том 2, № 43 (2017) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ РЕПО Анотація PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко, Марія Вадимівна Онищенко
 
Том 3, № 12 (2009) ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН Анотація PDF
Марина Миколаївна Гуренко-Вайцман, Наталія Володимирівна Філик
 
Том 1, № 34 (2015) Договір про надання правової допомоги як правова конструкція Анотація PDF
Максим Віталійович Кравченко
 
Том 4, № 29 (2013) УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА Анотація PDF
Максим Олександрович Нечипоренко
 
Том 2, № 35 (2015) Поняття та характеристика договору інжинірингу Анотація PDF
Катерина Енверівна Насурлаєва
 
Том 2, № 31 (2014) Предмет договору на туристичне обслуговування Анотація PDF
Василь Васильович Чуднов
 
Том 2, № 31 (2014) Договір перевезення пасажирів автомобільним транспортом Анотація PDF
Ірина Петрівна Голенко
 
Том 2, № 31 (2014) Розірвання договору найму (оренди): окремі правові аспекти Анотація PDF
Юлія Владиславівна Паскевич
 
Том 3, № 32 (2014) Механізм правового регулювання перевезень Анотація PDF
Роман Богданович Шишка
 
Том 4, № 33 (2014) Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання Анотація PDF
Роман Богданович Шишка, Марина Ігорівна Мкртичева
 
Том 2, № 43 (2017) БАГАТОМІРНІСТЬ ВТІЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОТИВАЦІЙ В ІСТОРИЧНИХ ФОРМАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація PDF
Олександр Анатолійович Радзівілл
 
Том 2, № 15 (2010) ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОБІТ Анотація PDF
Марина Миколаївна Великанова
 
Том 4, № 25 (2012) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ НА ГОТЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація PDF
Н. В. Федорченко
 
Том 2, № 15 (2010) ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ Анотація PDF
Ніна Валеріївна Троцюк
 
Том 3, № 36 (2015) До питання про критерії розмежування трудового договору та договору про надання послуг Анотація PDF
Світлана Василівна Вишновецька
 
Том 3, № 12 (2009) ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН Анотація PDF
Ольга Олексіівна Старицька
 
Том 2, № 31 (2014) Відповідальність сторін за порушення їх зобов’язань за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом Анотація PDF
Аліна Володимирівна Волкова
 
Том 2, № 27 (2013) ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ Анотація PDF
Олександр Насирбекович Владикін
 
Том 2, № 35 (2015) Здійснення інституцією вищої освіти підприємницької діяльності: запозичення американського досвіду Анотація PDF
Наталія Олександрівна Давидова
 
Том 2, № 27 (2013) МІСЦЕ ІНСТИТУТУ ГАРАНТІЙНИХ ВИПЛАТ У СИСТЕМІ ТРУДОВОГО ПРАВА Анотація PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Вікторія Михайлівна Романчук
 
Том 1, № 34 (2015) Правова природа лізингу Анотація PDF
Володимир Миколайович Малишко, Михайло Степанович Микитюк
 
Том 1, № 34 (2015) Особливості договірного регулювання відносин з надання послуг в підприємницькій діяльності Анотація PDF
Андрій Богданович Гриняк
 
Том 4, № 29 (2013) Правові аспекти забезпечення прав, свобод і законних інтересів засуджених до позбавлення волі в Україні Анотація PDF
Юлія Анатоліївна Чеботарьова
 
Том 3, № 40 (2016) СПЕЦИФІКА ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація PDF
Світлана Володимирівна Синенко
 
Том 4, № 49 (2018) ПРАВОВА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ Анотація PDF
Катерина Олексіївна Рябова
 
Том 2, № 39 (2016) ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН Анотація PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Людмила Геннадіївна Такаджі
 
Том 1, № 18 (2011) ПРО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА МАЙНОВІ І ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ ЧЛЕНІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УЧАСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ Анотація PDF
Людмиила Станіславівна Тараненко
 
Том 1, № 10 (2009) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВА Анотація PDF
С. В. Вишновецька
 
Том 2, № 19 (2011) ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ Анотація PDF
Марина Миколаївна Великанова
 
Том 1, № 30 (2014) Механізм правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом Анотація PDF
Аліна Володимирівна Волкова
 
Том 2, № 19 (2011) ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ Анотація PDF
Сергій Ярославович Вавженчук
 
Том 1, № 30 (2014) Визначення сторін в договорі роздрібної купівлі-продажу Анотація PDF
Віталій Миколайович Білоусов, Анастасія Юріївна Ходаківська
 
Том 3, № 28 (2013) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ (ПРИПИНЕННЯ) ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ Анотація Без заголовку
Олександр Насирбекович Владикін
 
Том 1, № 18 (2011) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ОПЕРАТОРА З ПАРКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ Анотація Без заголовку
Наталія Володимирівна Федорченко
 
Том 3, № 24 (2012) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ Анотація PDF
Л. В. Мамчур
 
Том 2, № 43 (2017) ДО ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА ПРИ ВИЗНАННІ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ Анотація PDF
Дмитро Олександрович Беззубов, Надія Олексіївна Армаш
 
Том 4, № 13 (2009) ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ БЕЗПЕКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ В МИРНИХ ЦІЛЯХ Анотація PDF
Ольга Станіславівна Стельмах
 
Том 4, № 29 (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ Анотація PDF
Роман Богданович Шишка
 
Том 4, № 29 (2013) ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація PDF
Василь Васильович Чуднов
 
Том 1, № 18 (2011) ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ Анотація PDF
Сергій Ярославович Вавженчук
 
Том 2, № 11 (2009) ДОГОВІРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Анотація PDF
Володимир Васильович Луць
 
Том 4, № 29 (2013) ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКАМИ ТРАНСПОРТУ Анотація PDF
Світлана Володимирівна Синенко
 
Том 4, № 37 (2015) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко, Юлія Олегівна Степанова
 
Том 4, № 29 (2013) ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОБІТ Анотація PDF
Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник
 
Том 1, № 10 (2009) ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ Анотація PDF
Р. А. Майданик
 
Том 4, № 37 (2015) РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація PDF
Людмила Петрівна Гаращенко, Ольга Сергіївна Мегедь
 
Том 4, № 17 (2010) ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ: КЛАСИЧНА ДОКТРИНА ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Анотація PDF
Сергій Ярославович Вавженчук
 
1 - 50 з 67 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN: 2307-9061