Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 1, № 30 (2014) Щодо правового регулювання економічної функції держави в умовах сучасних ринкових перетворень Анотація PDF
Наталія Петрівна Свиридюк
 
Том 3, № 12 (2009) СУЧАСНА ДЕРЖАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Анотація PDF
Наталія Миколаївна Оніщенко, Олена Вячеславівна Лебедєва
 
Том 2, № 31 (2014) Громадянське суспільство як модель взаємовідносин людини та держави: від історії до сучасності Анотація PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Юлія Євгеніївна Олексієнко
 
Том 4, № 33 (2014) До питання функціонування громадянського суспільства та розбудови правової держави в Україні Анотація PDF
Анатолій Євгенійович Шевченко, Алла Вікторівна Старостюк
 
Том 4, № 33 (2014) Погляди О. Кониського щодо визначення форми і ціни позову та розміру винагороди за судові витрати та його забезпечення судовим розглядом Анотація PDF
Олексій Володимирович Александров
 
Том 1, № 14 (2010) ВИТОКИ ІДЕЇ «ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» ЯК ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНУ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ВЧЕННІ ПЛАТОНА Анотація PDF
Олена Григорівна Башук
 
Том 2, № 15 (2010) ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Анотація PDF
Наталія Василівна Пильгун
 
Том 4, № 33 (2014) Правове регулювання авіації загального призначення в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку Анотація PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 1, № 14 (2010) ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В ДОСЛІДЖЕННЯХ ІВАНА ЛУЧИЦЬКОГО Анотація PDF
Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 2, № 27 (2013) ПОГЛЯДИ О. КОНИСЬКОГО НА НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ Анотація PDF
Олексій Володимирович Александров
 
Том 1, № 30 (2014) Людина, суспільство, держава: правовий вимір у сучасному світі Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 1, № 26 (2013) ҐЕНЕЗА СТВОРЕННЯ АФІНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ОБҐРУНТУВАННЯ ДОГОВІРНОЇ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Юлія Леонідівна Юринець, Леонід Михайлович Бєлкін
 
Том 1, № 14 (2010) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕАМБУЛИ Анотація PDF
Броніслав Артурович Тоцький, Зоряна Степанівна Черненко
 
Том 2, № 43 (2017) ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ Анотація PDF
Наталія Василівна Пильгун, Владислава Василівна Бурбеза
 
Том 1, № 30 (2014) Соціально-культурні відносини в литовсько-польський період історії України (XIV-XVI ст.) Анотація PDF
Олена Іванівна Маложон
 
Том 3, № 20 (2011) ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Наталія Василівна Пильгун
 
Том 1, № 10 (2009) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ XXI СТОЛІТТЯ: ЕКОНОМІЧНІ І СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ Анотація PDF
Г. В. Задорожня, Є. П. Соколова
 
Том 3, № 16 (2010) СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА СУБ'ЄКТА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ Анотація PDF
Ігор Олександрович Розум
 
Том 2, № 19 (2011) АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА ДЕРЖАВА: ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА, СВІТСЬКА, УНІТАРНА РЕСПУБЛІКА Анотація PDF
Ібрагім Орудж огли Кулієв, Саміра Хошбахт гизи Муршудова
 
Том 1, № 14 (2010) ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Олена Валеріївна Білоскурська
 
Том 4, № 25 (2012) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Н. В. Пильгун, М. В. Рощук
 
Том 1, № 14 (2010) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Ігор Володимирович Хорт
 
Том 2, № 39 (2016) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Анотація PDF
Іван Лук'янович Бородін
 
Том 2, № 11 (2009) ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ПРАВОМ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ Анотація PDF
Наталія Миколаївна Оніщенко
 
Том 3, № 24 (2012) ПРАВО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Анотація PDF
Ю. В. Волошина
 
Том 2, № 35 (2015) Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах сьогодення Анотація PDF
Наталія Василівна Пильгун, Дмитро Олегович Повєткін
 
Том 4, № 41 (2016) БЕЗПОСЕРЕДНЯ УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ В БОРОТЬБІ З НІМЕЦЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ У 1941-1945 РР. Анотація PDF
Анатолій Павлович Тимченко
 
Том 3, № 24 (2012) ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Н. Р. Нижник, І. О. Гуменюк
 
Том 2, № 35 (2015) Державний імунітет транзитної України як учасника міжнародного права: сучасний стан і перспективи переформатування Анотація PDF
Вікторія Михайлівна Тімашова, Микола Вікторович Гусєв
 
Том 2, № 35 (2015) Діяльність працівників української міліції в 1941-1945 рр.: використання досвіду в сучасних умовах Анотація PDF
Анатолій Павлович Тимченко
 
Том 1, № 38 (2016) Юридичний і філософський аналіз поняття «справедливість» у філософії права Анотація PDF
Антига Пашаева
 
Том 2, № 51 (2019) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН Анотація PDF
Есмер Агіл кизи Панахова
 
Том 1, № 42 (2017) Теорія держави і права - основа формування професійної компетентності майбутніх правників Анотація PDF
Ростислав Андрійович Калюжний
 
Том 1, № 38 (2016) ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ У КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИНАХ Анотація PDF
Алла Олександрівна Гелич
 
Том 1, № 54 (2020) ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ В ЦИФРОВУ ДЕРЖАВУ: ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
Марія Василівна Рощук
 
Том 3, № 52 (2019) ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація PDF
Зіяфат Аскеров
 
Том 3, № 48 (2018) ПРАВОВА ДЕРЖАВА – ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР Анотація PDF
Іван Лук'янович Бородін
 
1 - 37 з 37 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN: 2663-3949