Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 3, № 36 (2015) Окремі питання відповідальності за злочини проти безпеки руху чи експлуатації транспорту Анотація PDF
Олександр Федорович Бантишев, Богдан Васильович Романюк
 
Том 2, № 55 (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація PDF
Максим Петрович Дибань
 
Том 1, № 10 (2009) ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ Анотація PDF
Н. М. Корчак, Ю. Ю. Головко
 
Том 2, № 35 (2015) Сутність кримінально-правового принципу Анотація PDF
Олег Вікторович Волинський
 
Том 4, № 41 (2016) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Анотація PDF
Світлана Іванівна Хом'яченко, Тетяна Олександрівна Часова
 
Том 2, № 39 (2016) ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація PDF
Ілона Олександрівна Гаврилова
 
Том 4, № 53 (2019) МИТНА СИСТЕМА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Анотація PDF
Юрій Дем'янович Кунєв, Юрій Ігорович Пивовар
 
Том 4, № 53 (2019) ВІТЧИЗНЯНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НА ШЛЯХУ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація PDF
Степан Тихонович Гончарук
 
Том 4, № 37 (2015) РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація PDF
Людмила Петрівна Гаращенко, Ольга Сергіївна Мегедь
 
Том 4, № 53 (2019) НАУКОВІ ТА ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ Анотація PDF
Оксана Іванівна Баїк
 
Том 4, № 25 (2012) СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ Анотація PDF
Н. М. Корчак
 
Том 3, № 36 (2015) Правові засади реалізації прав та законних інтересів малолітніх в Україні та шляхи їх удосконалення Анотація PDF
Юлія Миколаївна Денисенко
 
Том 2, № 43 (2017) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЗП КАНАДИ ТА УКРАЇНИ Анотація PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 1, № 26 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Олександр Васильович Пономаренко
 
Том 1, № 42 (2017) Сутність ділової репутації стосовно суб`єктів господарювання Анотація PDF
Юлія Валеріївна Картавцева, Ігор Юрійович Лучка
 
Том 1, № 50 (2019) ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЮРИДИЧНУ ПРОФЕСІЮ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 1, № 42 (2017) Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення Анотація PDF
Олена Юріївна Минюк, Дмитро Іванович Минюк
 
Том 2, № 3 (2007) НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація PDF
В. М. Боричевський
 
Том 3, № 28 (2013) МЕТА ТА ЗАДАЧІ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ Анотація PDF
Наталія Миколаївна Корчак
 
Том 1, № 54 (2020) ПОГЛЯДИ О. ШПЕНГЛЕРА НА СУТНІСТЬ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація PDF
Natalya O. Semchuk, Iryna P. Varava
 
Том 1, № 54 (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФАУНІСТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ, ПОЛІТИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
Володимир Володимирович Шеховцов
 
Том 3, № 44 (2017) Правове регулювання екологічної функції держави в контексті прав людини і громадянина Анотація PDF
Olena I. Logvynenko, Svitlana I. Khomyachenko
 
Том 2, № 7 (2008) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ Анотація PDF
І. Л. Бородін
 
Том 2, № 7 (2008) ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З АКТАМИ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ Анотація PDF
Г. М. Чуб
 
Том 2, № 7 (2008) ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АВІАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ (ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ) Анотація PDF
Ю. А. Краснова
 
Том 4, № 57 (2020) АДМІНІСТРАТИВНЕ УРЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: НА ПРИКЛАДІ СТ. 485 МКУ Анотація PDF
Юрій Дем`янович Кунєв, Карина Костянтинівна Лівінська
 
Том 2, № 7 (2008) ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА І БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ Анотація PDF
В. С. Цимбалюк
 
Том 3, № 56 (2020) МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 3, № 52 (2019) СУБ’ЄКТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Анотація PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Вадим Михайлович Вишновецький
 
Том 3, № 56 (2020) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ДЕСТРУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТІВ ВПЛИВУ Анотація PDF
Василь Васильович Калетнік
 
Том 3, № 4 (2007) ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ Анотація PDF
Г. В. Задорожня
 
Том 4, № 45 (2017) Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до кримінально-процесуальних правовідносин Анотація PDF
Bohdan V. Fasii
 
Том 2, № 51 (2019) ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ Анотація PDF
Богдан Андрійович Кохан
 
Том 2, № 55 (2020) ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УРЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ Анотація PDF
Юрій Дем'янович Кунєв
 
Том 1, № 54 (2020) НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ Анотація PDF
Вікторія Петрівна Сисоєва
 
Том 4, № 45 (2017) Нормативно-правове регулювання незаконної порубки лісу Анотація PDF
Svitlana I. Khomyachenko, Natalya F. Khotsianovska, Tatiana O. Chasova
 
Том 3, № 40 (2016) ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ Анотація PDF
Іван Бородін
 
Том 4, № 49 (2018) ДИСТАНЦІЙНА ПРАЦЯ В ЄС: АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Анотація PDF
Людмила Петрівна Гаращенко, Вадим Вікторович Гаращенко
 
Том 1, № 54 (2020) НАРОДНА ТА НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Анотація PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко, Аліна Андріївна Желяк
 
Том 2, № 7 (2008) СУДИ ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ Анотація PDF
С. Т. Гончарук
 
Том 4, № 49 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Світлана Григорівна Головко
 
Том 3, № 48 (2018) СТАНОВЛЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ Анотація PDF
Наталія Борисівна Шуст, Алла Євгенівна Смородина
 
Том 1, № 1 (2006) ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ Анотація PDF
Н. М. Пасічник
 
Том 1, № 46 (2018) СУЧАСНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ПРАВОВА ОСВІТА І НАУКА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА РЕФОРМУВАННЯ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк
 
Том 1, № 46 (2018) КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ЯК МОЖЛИВЕ ГОТУВАННЯ ДО ВЧИНЕННЯ ІНШИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ Анотація PDF
Олександр Федорович Бантишев, Богдан Васильович Романюк
 
Том 1, № 46 (2018) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація PDF
Ірина Миколаївна Орлова
 
Том 1, № 46 (2018) ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ Анотація PDF
Степан Тихонович Гончарук
 
Том 2, № 51 (2019) СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА Анотація PDF
Кирило Юрійович Фокін
 
Том 4, № 45 (2017) Проблеми встановлення норм, що розкривають бланкетний зміст диспозицій ст. 271-275 КК України Анотація PDF
Olena V. Taran
 
Том 4, № 45 (2017) Деякі питання до історії становлення авторського права в Україні Анотація PDF
Nataliia B. Shust, Alla E. Smorodyna
 
51 - 100 з 100 результатів << < 1 2 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN: 2663-3949