Том 3, № 56 (2020)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Вадим Михайлович Вишновецький 9-15
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ PDF
Наталія Володимирівна Жмур, Інна Володимирівна Поліщук 16-23
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Лариса Василівна Мілімко 24-31
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Толкачова, Вікторія Вячеславівна Кириченко 32-39
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ПОСТ-COVID-19 СЦЕНАРІЙ: СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Stephan Hobe 40-48

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ІДЕЯ СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Іван Лук`янович Бородін, Ірина Павлівна Варава 49-55
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ РЕЛІГІЇ ТА ПРАВА PDF
Катерина Юріївна Водоласкова 56-60
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Олена Миколаївна Макеєва, Римма Русланівна Мудрик 61-66
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ PDF
Наталія Василівна Пильгун 67-73
ПРАВОВА КУЛЬТУРА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДО ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Олександр Олександрович Тихомиров 74-80

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ДЕСТРУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТІВ ВПЛИВУ PDF
Василь Васильович Калетнік 81-88
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Євгенія Андріївна Кузнєцова 89-95
МІСІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА ЦІЛІ, ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ШТАТУ НЕВАДА, США) PDF
Вікторія Валеріївна Кур`ян 96-101
МІСЦЕ ПРИНЦИПУ НАЛЕЖНОЇ ОБАЧНОСТІ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ PDF
Віктор Мороз 102-107
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ PDF
Ірина Вікторівна Пивовар, Юрій Ігорович Пивовар 108-118

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСУ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ PDF
Ганна Ігорівна Багірова 119-123
ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІКОВОГО КРИТЕРІЮ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ PDF
Максим Петрович Дибань 124-129
COVID-19 ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕЗІНФОРМАЦІЮ ТА ФЕЙКОВІ НОВИНИ PDF
Salome Mikiashvili 130-135
ПАТРОНАТНА СІМ’Я ЯК ФОРМА ПРИЙОМНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Роман Володимирович Падун 136-142
ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, СПРИЧИНЕНІ КІБЕРЗЛОЧИНАМИ, І СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
Valeria V. Filinovych 143-148

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

МІЖНАРОДНИЙ СУД ПРАВОСУДДЯ, РОЛЬ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ВРЕГУЛЮВАННІ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Кенуль Абюльфаз гызы Габибова 149-154
ЮРИСДИКЦІЯ СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 155-162

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ СУДУ АБО ІНШОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ PDF
Олександр Олександрович Войтенко 163-168
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОСОБИСТОГО ГОЛОСУВАННЯ (СТАТТЯ 364-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) PDF
Sofia Ya. Lykhova, Volodymyr V. Lychak 169-176
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ТВАРИН АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
Діана Михайлівна Майстро 177-182
ЯДЕРНА ЗАГРОЗА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 PDF
Тетяна Вікторівна Обіход, Петро Дмитрович Біленчук 183-188
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ОСОБИСТУ СВОБОДУ ЛЮДИНИ PDF
Катерина Миколаївна Широкоступ 189-193

ПРАВОВА ОСВІТА

МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 194-202

РЕЦЕНЗІЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ОСОБИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДО НЕЇ ПОКАРАННЯ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ СУМІЖНИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ PDF
Софія Яківна Лихова 203-204


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949