Том 3, № 52 (2019)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА»: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ PDF
Юрій Степанович Петлюк, Олена Михайлівна Ситніченко 9-14
ПОНЯТТЯ АВІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Сергіївна Похиленко 15-19
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АВІАТРАНСПОРТУ ЗА ДОГОВОРАМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ PDF
Світлана Іванівна Хом'яченко, Наталя Францівна Хоцяновська 20-25

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Зіяфат Аскеров 26-32
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН PDF
Олександра Анатоліївна Голуб 33-39
МІСЦЕ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Андрій Васильович Матвійчук 40-46
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ У СУСПІЛЬСТВІ PDF
Наталія Василівна Пильгун 47-54
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ PDF
Людмила Олександрівна Шапенко 55-63

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Ніна Володимирівна Дараганова 64-71
ОГЛЯД ДОПІНГУ В СПОРТІ З ТОЧКИ ЗОРУ СПОРТИВНОГО ПРАВА ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У СВІТЛІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF
Nisan Yuce 72-79
ІНДЕКСАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ НАРАХУВАННІ ПЕНСІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF
Ірина Вікторівна Пивовар, Юрій Ігорович Пивовар 80-88
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ PDF
Ірина Анатоліївна Толкачова 89-94
ДЕЯКІ СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Iryna P. Ustynova 95-100

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

СУБ’ЄКТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Вадим Михайлович Вишновецький 101-108
ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОГО КРИТЕРІЮ В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ПРАЦЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА PDF
Максим Петрович Дибань 109-114
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ США У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ PDF
Valeriya V. Filinovych 115-121

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРАВОВА ФОРМА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Алла Григорівна Барабаш 122-128
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ХОЛДИНГІВ PDF
Наталія Вікторівна Ібрагімова 129-137
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА УМОВИ УКЛАДЕННЯ PDF
Valentyna P. Kozyreva, Olena Yu. Myniuk 138-144

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Феофанівна Літвінова 145-150
ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ PDF
Назар Вікторович Малярчук, Андрій Вікторович Самко 151-156
«СКАНДИНАВСЬКА МОДЕЛЬ» ПРОТИДІЇ ПРОСТИТУЦІЇ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА PDF
Natalya O. Semchuk, Olena V. Zaytseva 157-161
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ЙОГО МІСЦЯ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ PDF
Юрій Васильович Станкевич 162-166

ПРАВОВА ОСВІТА

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ СТЕРЕОТИПІВ ОБРАЗУ ЮРИСТА У СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД PDF
Світлана Григорівна Головко, Юрій Олексійович Жук 167-175

РЕЦЕНЗІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТРАНСКОРДОННІЙ ЗЛОЧИННОСТІ PDF
Софія Яківна Лихова 176-178


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949