Том 1, № 50 (2019)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ОСНОВИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ PDF
Мехті Камал огли Абдуллаєв 25-29
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Олена Миколаївна Макеєва 30-36
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА PDF
Оксана Миколаївна Миронець 37-45
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Наталія Василівна Пильгун 46-53
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЮФ НАУ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Тетяна Русланівна Папахчян 54-60

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Роза Михайлівна Вінецька 61-66
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ЧЛЕНА ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ PDF
Роман Зіновійович Голобутовський 67-71
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
Степан Тихонович Гончарук 72-77
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИТЯГНЕННЯ СЛУЖБОВЦІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Аліса Олександрівна Логвиненко 78-84
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СФЕРІ У КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ «ЄДИНОГО ВІКНА» PDF
Тургут Гаджи огли Салаєв 85-91
ПИТАННЯ ТРАНСФЕРТУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Петрівна Устинова, Жанна Василівна Яківчук 92-97

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

КОЛІЗІЙНІ ПРИВ’ЯЗКИ В РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ PDF
Олексій Володимирович Александров 98-106
ФЕНОМЕН ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ PDF
Віталій Миколайович Білоусов 107-113
НОВЕЛИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Ганна Миронівна Грабовська, Андріана Андріївна Жаб`як 114-121
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСОМ PDF
Наталія Володимирівна Жмур, Владислав Вікторович Тодчук 122-127
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НАЙМАЧА У ВІДНОСИНАХ ПРИВАТНОГО НАЙМУ ЖИТЛА PDF
Ірина Сергіївна Тімуш, Віталій Віталійович Логоша 128-134

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Юрій Валентинович Корнєєв, Валентина Петрівна Козирєва 135-140
ФУНКЦІЇ ТА ПІДСТАВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВИМІР PDF
Анатолій Васильович Матвійчук 141-146
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Ірина Андріївна Слободська, Тетяна Володимирівна Буцька 147-153
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОЇ ПОБУДОВИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
Сергій Олексійович Юлдашев, Сергій Леонідович Сєров 154-160

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ: СОЦІАЛЬНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ PDF
Вусал Алігісмат огли Ахмедов 161-166
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД, У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Наталія Володимирівна Коломієць 167-171
ВІДОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПОТЕРПІЛОГО ТА ЗЛОЧИНЦЯ В ЗАГАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Анжела Миколаївна Корягіна 172-178
КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ PDF
Ганна Леонідівна Шведова 179-184
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко, Ірина Феофанівна Літвінова 185-191

ПРАВОВА ОСВІТА

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЮРИДИЧНУ ПРОФЕСІЮ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 192-198

РЕЦЕНЗІЇ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ PDF
Валентин Васильович Галунько 199-200

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІСОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF
Ганна Миколаївна Проскура 11-16
БАГАЖ ПРИ АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯХ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ: КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Наталя Олександрівна Семчук, Наталя Францівна Хоцяновська 17-24


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949