Том 3, № 48 (2018)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРАВОВА ДЕРЖАВА – ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF
Іван Лук'янович Бородін 36-44
КОЛЕКТИВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРОБЛЕМА ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ PDF
Хатаі Севіндік огли Гатамов 45-51
ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ PDF
Іван Іванович Піскун, Віктор Дмитрович Левчук 52-57
РОЛЬ І МІСЦЕ ЖІНОК У ПОЛІЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В СКЛАДІ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1920-1939 рр.) PDF
Володимир Іванович Сасанчин 58-63
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Толкачова 64-68

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ У СУЧАСНОМУ ПРАВОРОЗУМІННІ PDF
Павло Валерійович Горінов 69-75
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ PDF
Олег Олександрович Мельник, Роман Олегович Данченко 76-82
ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ СКЛАДОВИХ СИЛ ОБОРОНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ PDF
Володимир Йосипович Пашинський 83-89
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ PDF
Олена Петрівна Рябченко 90-96
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Юлія Леонідівна Юринець, Леонід Михайлович Бєлкін 97-102

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ PDF
Віталій Миколайович Білоусов 103-108
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА НЕДОПУЩЕННЯ ВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Вадим Михайлович Вишновецький 109-116
СУЧАСНІ СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ PDF
Ганна Миронівна Грабовська, Тетяна Олександрівна Подковенко 117-122
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ PDF
Олена Миколаївна Макеєва, Владислава Василівна Бурбеза 123-130
СТАНОВЛЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ PDF
Наталія Борисівна Шуст, Алла Євгенівна Смородина 131-138

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Yana V. Horbatiuk 139-144
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ХОЛДИНГУ PDF
Наталія Вікторівна Ібрагімова 145-152
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРУПОВИХ ПОЗОВІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 153-159
ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИВАТИЗАЦІЯ «ПО-НОВОМУ» PDF
Kateryna О. Riabova 160-165

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В УГОРЩИНІ PDF
Anett Erzsébet Gácsi 166-176
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ДО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ PDF
Наталія Володимирівна Коломієць 177-182
ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЖНОГО З ЕТАПІВ ДОКАЗУВАННЯ PDF
Юлія Олександрівна Ланцедова, Наталія Анатоліївна Степанківська 183-188
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Софія Яківна Лихова, Юрій Васильович Станкевич 189-194
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС: ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКИЙ ПІДХІД PDF
Khrystyna K. Solodovnikova 195-202

ПРАВОВА ОСВІТА

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (НАУ) PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 203-210
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН, ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КВЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Світлана Іванівна Хом'яченко, Наталія Францівна Хоцяновська, Тетяна Олександрівна Часова 211-216

РЕЦЕНЗІЇ

КРИМІНОЛОГІЯ: АКТУАЛЬНЕ ВИДАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Софія Яківна Лихова 217-218

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА СКЛАДОВА АВІАЦІЙНОГО РИЗИКУ (СИСТЕМНО-ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ) PDF
Дмитро Олександрович Беззубов 11-16
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ PDF
Лариса Олексіївна Завгородня 17-23
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Сергій Іванович Москаленко 24-28
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
Ірина Андріївна Слободська 29-35


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949