Том 3, № 44 (2017)

Зміст

ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ І ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 163-168

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Екологічний стабільний розвиток авіації: заходи з протиобледеніння в аеропорту PDF
Kateryna Yu. Vodolaskova 11-15
Правове регулювання екологічної функції держави в контексті прав людини і громадянина PDF
Olena I. Logvynenko, Svitlana I. Khomyachenko 16-20

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Аналіз багатопартійних динамічних систем у сучасному світі на прикладі пострадянських країн (Білорусь, Україна, Молдова) PDF
Кямаля Алойева 21-28
ЛЮДИНОРОЗУМІННЯ – ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF
Іван Лук'янович Бородін 29-34
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Олена Миколаївна Макеєва 35-41
ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Оксана Миколаївна Миронець 42-47

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Реалізація виборчого права як демократії в Європейському Союзі PDF
Роман Бискупский 48-53
СУДОВЕ РІШЕННЯ У СПРАВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУСІЙНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ СУТНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ PDF
Ігор Олександрович Розум 54-60
СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 61-69
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Ірина Анатоліївна Толкачова, Дар`я Олександрівна Полінська 70-74
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Ірина Петрівна Устинова, Тетяна Юріївна Мединська 75-80

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Сучасний стан контролю за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці PDF
Yulia M. Beluha, Аndriana A. Zhabiak 81-84
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ PDF
Любов Вячеславівна Котова 85-90
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЛІЗИНГУ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
Вікторія Анатоліївна Рибачок 91-97
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Олена Станіславівна Танцюра 98-102
Відповідальність інтернет-посередників за порушення авторських прав PDF
Nina V. Trotsyuk, Artem S. Kudzinovskiy 103-107

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Дмитро Олександрович Беззубов, Марія Олександрівна Бухер 108-113
ВИДИ ТА ПІДСТАВИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ PDF
Яна Вадимівна Горбатюк 114-119
Претензійна робота юридичної служби суб’єктів господарювання PDF
Valentyna P. Kozyreva, Larysa V. Milimko 120-123
ДІЯЛЬНІСТЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ PDF
Юрій Валентинович Корнєєв 124-129

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО РОЗУМІННЯ БАЗИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОКАЗІВ ТА ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЦЕДУРИ РОБОТИ З НИМИ ТА ЇХ ДЖЕРЕЛАМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Юлія Олександрівна Ланцедова, Тетяна Вячеславівна Сіроченко 130-136
МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ ЗЛОЧИНУ (СТ. 140 КК УКРАЇНИ) PDF
Софія Яківна Лихова, Назарій Михайлович Монастирський 137-142
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАТЕНТНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ PDF
Ганна Володимирівна Рибікова, Владлена Валеріївна Сучкова 143-147
Кримінально-правовий зміст поняття «корупція» PDF
Andriy V. Savchenko 148-156
СУБСИДІАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Богдан Володимирович Фасій 157-162

ПРАВОВА ОСВІТА

ПРО КОНЦЕПЦІЮ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ PDF
Сергій Олексійович Юлдашев 169-174

РЕЦЕНЗІЇ

ІНСТИТУТ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ PDF
Софія Яківна Лихова, Ольга Леонідівна Беспаль 175-177


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949