Том 2, № 43 (2017)

Зміст

ФАКТОРИ АДАПТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ІНСТИТУТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ PDF
Андрій Миколайович Лобода 199-203

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ PDF
Ольга Анатоліївна Гусар, Феодосій Хассанович Маслов 7-12
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ МЕРЕЖ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Володимирівна Жмур 13-18
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЗП КАНАДИ ТА УКРАЇНИ PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк 19-24
Державний лісовий корпус поліції Італії: правове регулювання діяльності PDF
Olena I. Lohvynenko, Svitlana I. Khomyachenko 25-30
ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ PDF
Ганна Миколаївна Проскура 31-37

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Григорівна Головко 38-45
ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ PDF
Наталія Василівна Пильгун, Владислава Василівна Бурбеза 46-51
БАГАТОМІРНІСТЬ ВТІЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОТИВАЦІЙ В ІСТОРИЧНИХ ФОРМАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Олександр Анатолійович Радзівілл 52-58
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Володимирівна Філик, Ганна Володимирівна Рибікова 59-64
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ТА ЇХ СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Людмила Олександрівна Шапенко, Ірина Юріївна Костяна 65-69

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ ТА/АБО КОМІСІЙ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
Ірина Юріївна Кунець 71-76
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ PDF
Юрій Дмитрович Кучинський 77-81
ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Станіслав Григорович Онопрієнко 82-85
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КОРУПЦІЇ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВИМІР) PDF
Юрій Володимирович Румянцев 86-91
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗРАЇЛЮ ЯК СЕРВІСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Юлія Леонідівна Юринець, Ярослав Ігорович Добчис 92-99

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА ТА ЇХ ЗАХИСТ PDF
Вадим Михайлович Вишновецький, Валерія Євгенівна Якуненко 100-106
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Романа Андріївна Панчишак 107-112
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Геннадій Михайлович Зеленов, Марина Олександрівна Зеленова 113-119
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ PDF
Ніна Валеріївна Троцюк 120-127
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ (НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ) PDF
Наталія Борисівна Шуст, Ірина Олексіївна Капустяк 128-134

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ДО ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА ПРИ ВИЗНАННІ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ PDF
Дмитро Олександрович Беззубов, Надія Олексіївна Армаш 135-139
РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДСУДНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ПРИ ОСКАРЖЕННІ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ АБО ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ PDF
Лариса Василівна Мілімко, Валентина Петрівна Козирєва 140-145
ІСТОРІОГРАФІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Роман Петрович Панасюк 146-151
Адміністративне регулювання земельних відносин в Україні PDF
Анна Петровна Шуст 152-157
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ РЕПО PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко, Марія Вадимівна Онищенко 158-162

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА УЧАСТЬ В НИХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН PDF
Андрій Андрійович Вознюк 163-169
Регулювання самооборони в словенському та міжнародному кримінальному законодавстві PDF
Sabina Zgaga 170-176
ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ PDF
Сергій Георгійович Киренко 177-181
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ PDF
Софія Яківна Лихова, Юлія Валентинівна Лобода 182-187
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИБОРЧІ ТА РЕФЕРЕНДНІ ЗЛОЧИНИ: СТАН ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН PDF
Наталія Михайлівна Парасюк, Василь Михайлович Парасюк 188-198

РЕЦЕНЗІЇ

ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Валерій Костянтинович Колпаков 204-208


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949