Том 1, № 42 (2017)

Зміст

Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 189-193

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Перспектива розвитку авіаційно-технічної судової експертизи PDF
Олег Николаевич Алексеев 7-12
Використання повітряного простору: організаційні засади PDF
Ольга Анатоліївна Гусар, Аліна Володимирівна Куліш 13-20
Центральні органи виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху PDF
Юлія Леонідівна Юринець, Світлана Анатоліївна Мазурик 21-28

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні PDF
Світлана Григорівна Головко 29-35
Правові аспекти титульного страхування як елемента безпеки населення під час здійснення операцій з нерухомістю PDF
Olexandr Zaiets 36-40
Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві PDF
Наталія Василівна Пильгун, Жанна Василівна Яківчук 41-47
Безпека місцевих спільнот в контексті підйому самоврядної діяльності PDF
Justyna Jurczak, Tomasz Łachac 48-56

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Професійна підготовка державних службовців - важливий елемент проходження державної служби PDF
Степан Тихонович Гончарук, Ірина Володимирівна Олійник 57-63
Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України PDF
Володимир Йосипович Пашинський 64-73
Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної політики в Україні PDF
Карина Валеріївна Ростовська 74-79
Державне агентство з питань електронного урядування України в системі публічної влади PDF
Марія Василівна Рощук 80-85
Міжнародні практики організації банківської системи як моделі для реформування банківського нагляду в Україні PDF
Ірина Петрівна Устинова, Юлія Ігорівна Полторацька 86-91

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Представництво у цивільному процесі PDF
Ярослав Павлович Зейкан, Всеволод Владиславович Ігнатенко 92-97
Міжнародна сурогація: італійське та українське питання PDF
Joëlle Long 98-102
Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення PDF
Олена Юріївна Минюк, Дмитро Іванович Минюк 103-109
Нотаріальна медіація в Грузії PDF
Nana Rosepashvili, Maka Tkebuchava 110-114
Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження PDF
Наталія Борисівна Шуст, Тетяна Володимирівна Корженівська 115-120

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Проблеми розвитку сучасного аграрного права PDF
Dmytro Bezzubov, Yurii Korneev 121-125
Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти PDF
Оксана Мар'янівна Вінник, Ірина Мирославівна Кравець 126-132
Сутність ділової репутації стосовно суб`єктів господарювання PDF
Юлія Валеріївна Картавцева, Ігор Юрійович Лучка 133-139
Сучасний стан національного законодавства України у сфері захисту персональних даних та його адаптація до норм і стандартів права ЄС PDF
Valentyna P. Kozyrieva, Аndriana A. Zhabiak 140-144
Про сутність статусу підприємств колективної власності PDF
Олександр Вікторович Павленко 145-149
Господарський кодекс: бути йому чи не бути? Ч. 2 PDF
Сергей Aлексеевич Юлдашев 150-155

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Засоби масової інформації, як один із суб`єктів запобігання сімейного насильства щодо дітей PDF
Ольга Леонідівна Беспаль 156-160
Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні PDF
Олена Василівна Воробей 161-167
Посягання на здоров`я особи з метою залякування: поняття, зміст та кримінально-правове значення PDF
Катерина Володимирівна Катеринчук 168-173
Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів PDF
Аліса Олександрівна Логвиненко 174-178
Законодавча діяльність в Україні щодо можливих змін у КПК PDF
Nazar V. Malyarchuk 179-182
Прокуратура України як особливий державний інститут PDF
Юлія Дмитрівна Москалюк, Маріанна Валеріївна Литвинюк 183-188

РЕЦЕНЗІЇ

Теорія держави і права - основа формування професійної компетентності майбутніх правників PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 194-196
Інститут заохочення в службовому праві PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Ольга Анатоліївна Гусар 197-199


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949