Том 2, № 39 (2016)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Доктрина транспортної безпеки в умовах сучасного державотворення PDF
Dmytro Bezzubov 7-12
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ (НАЗЕМНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ) PDF
Катерина Юріївна Водоласкова 13-18
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Олена Петрівна Махмурова-Дишлюк 19-24
ЗАХИСТ ГРУНТІВ ТА ВОДИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ СТОКАМИ АЕРОПОРТІВ: ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ВИМОГИ PDF
Ірина Іванівна Тимкович, Діана Дмитрівна Кальницька 25-30
ПРИНЦИПИ (ЗАВДАННЯ) МЕНТАЛЬНОЇ І ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СУМІСНОСТІ ЯК УМОВА АДАПТАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС PDF
Sergiy Yuldashev 31-35

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF
Іван Лук'янович Бородін 36-41
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ВИМІРАХ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Світлана Григорівна Головко 42-49
СОЦІАЛІСТИЧНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ АДВОКАТУРИ: ДОСВІД УСРР КІНЦЯ 1920-Х РОКІВ PDF
Сергій Володимирович Губар 50-55
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ОСОБИ PDF
Olena M. Makeieva 56-61
РЕАЛІЗАЦІЯ ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА PDF
Оксана Миколаївна Миронець 62-67

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Ілона Олександрівна Гаврилова 68-74
ДОДАТКОВИЙ ТА ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ФОРМИ ЗАХИСТУ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ PDF
Яніна Олександрівна Грабова 75-79
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАНЯТТЯ ІНШОЮ ОПЛАЧУВАНОЮ РОБОТОЮ АБО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
Наталія Миколаївна Корчак, Ярослав Олександрович Корчак 80-85
ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Софія Яківна Лихова, Ірина Петрівна Устинова 86-92
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Ігор Олександрович Розум 93-99
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Юлія Леонідівна Юринець 100-107

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, ФІРМОВОГО (ЗАРЕЄСТРОВАНОГО) НАЙМЕНУВАННЯ І КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ PDF
Іван Ростиславович Курилін 108-112
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник 113-117
РОЗРАХУНКИ З КРЕДИТОРАМИ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, НА ПРИКЛАДІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Євген Вікторович Петров, Юлія Миколаївна Белуга 118-123
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Людмила Геннадіївна Такаджі 124-129
КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ PDF
Наталія Володимирівна Філик, Ганна Василівна Омельченко 130-137

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

СТВОРЕННЯ ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ PDF
Ігор Григорович Андрущенко 138-143
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ PDF
Юрій Валентинович Корнєєв 144-150
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД PDF
Михайло Михайлович Прохоренко 151-161

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВА МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ PDF
Андрій Олександрович Антощук 162-167
КОДИФІКАЦІЯ НОВОГО УГОРСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ - ОЦІНКА НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ДОКАЗІВ PDF
Anett Erzsebet Gacsi 168-175
НОВА СУТНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК РІЗНОВИДУ АНТИДЕЛІКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Юлія Олександрівна Ланцедова 176-182
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБШУКУ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Володимирівна Рибікова, Лілія Юріївна Грекова 183-187
СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ PDF
Інна Олександрівна Рощина, Світлана Олексіївна Циганій 188-193

ПРАВОВА ОСВІТА

МОЛОДЬ У ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 194-199

РЕЦЕНЗІЇ

ДИСЦИПЛІНАРНА ДЕЛІКТНІСТЬ В СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Ольга Анатоліївна Гусар 200-203


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949