Том 2, № 3 (2007)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

40 РОКІВ ДОГОВОРУ ПРО КОСМОС 1967 PDF
О. В. Бєглий 5-9
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ PDF
Н. В. Дараганова 10-14
АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
С. Г. Кузін 15-18
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ PDF
Ю. А. Волошко 19-22
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІЗИНГУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Д. М. Веприняк 23-25
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. М. Боричевський 26-28

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕЙ ПРАВОВОЇ НАУКИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В. В. Костицький 29-36
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ PDF
І. Л. Бородін 37-39
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТОВІЙ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ PDF
Н. В. Філик 40-43
Деякі проблеми правового регулювання в сфері авторських прав PDF
М. М. Аверкова 44-47
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС ФРН ТА ЙОГО ВІДМІННОСТІ ВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
А. В. Молдован 48-52
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
C. О. Сарновська 53-57
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ PDF
В. І. Пашко 58-61
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. А. Гусар 62-66
ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ PDF
Т. В. Рудник 67-71


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949