Том 3, № 12 (2009)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАСМІЧЕННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ PDF
Анатолій Іванович Бєглий 4-7
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF
Антон Антонович Козловський, Зоя Іванівна Боярська 8-12

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СУЧАСНА ДЕРЖАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Наталія Миколаївна Оніщенко, Олена Вячеславівна Лебедєва 13-15
КОДЕКС ДЕОНТОЛОГІЇ (ЕТИКИ) УЧЕНИХ-ПРАВОЗНАВЦІВ: ПОТРЕБА ЧАСУ PDF
Ольга Федорівна Скакун 16-19

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРАВОВА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» PDF
Оксана Володимирівна Кузьменко 20-24
ЗАКОНОДАВЧІ ПОВНОВАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ PDF
Галина Володимирівна Задорожня 25-28

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ PDF
Світлана Василівна Вишновецька 51-54
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН PDF
Марина Миколаївна Гуренко-Вайцман, Наталія Володимирівна Філик 29-32
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ (за чинним законодавством України) PDF
Петро Васильович Шумський 55-58
ЦИВІЛЬНІ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ PDF
Анатолій Іванович Марущак 33-36

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ PDF
Анатолій Іванович Берлач 37-41
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТОВАРНОГО РИНКУВ ЦІЛЯХ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ PDF
Наталія Миколаївна Корчак 42-45

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ PDF
Євген Дмитрович Лук'янчиков 46-50

ПРАВОВА ОСВІТА

НАУКА В СИСТЕМІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Наталя Борисівна Шуст 84-86

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ОСІБ ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ PDF
Леонід Аркадійович Жук, Олена Миколаївна Неживець 59-64

РЕЦЕНЗІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАННЯ СИСТЕМИ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ PDF
Петро Васильович Діхтієвський 80-81

ПРАВОВА ХРОНІКА

ПРЕДМЕТ І МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА (науково-практичний семінар) PDF
Віктор Борисович Марченко 82-83

ТРИБУНА ДИСЕРТАНТА

ЗМІСТ ПРАВА НА ТОРГІВЕЛЬНІ МАРКИ PDF
Олександра Василівна Хортюк 75-79
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН PDF
Ольга Олексіівна Старицька 70-74


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949