Том 3, № 32 (2014)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Заходи щодо попередження банкрутства боржника-авіапідприємства та позасудові процедури. PDF
Valentyna P. Kozyreva, Anatoliy P. Gavrylishyn 5-10
Актуальні проблеми екологічного оподаткування цивільної авіації в контексті правових ініціатив Європейського Союзу PDF
Зоя Іванівна Боярська, Наталія Миколаївна Терещенко 11-15
Теоретико-правова характеристика правового регулювання трубопровідного транспорту в Україні PDF
Євгенія Володимирівна Довженко 16-20

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Онтологія та гносеологія правової реальності: сучасний стан проблеми дослідження в Україні PDF
Анатолій Миколайович Бернюков 21-23
Функції публічного управління PDF
Іван Лук'янович Бородін 24-29
Національні інтереси та потреби людини, громадянського суспільства як фундаментальні засади національного суверенітету PDF
Юлія Володимирівна Волошина 30-34
Право міжнародного співробітництва PDF
О. Н. Месхія 35-40
Трансформація економічної політики держави в умовах глобалізаційних тенденцій сучасного розвитку PDF
Наталія Петрівна Свиридюк 41-45
Правова гармонізація як необхідна складова євроінтеграційних процесів України PDF
Олександр Миколайович Чабах 46-50

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Нормативне забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх в мережі Інтернет: досвід Європейського Союзу PDF
Oleksandra A. Vedenieva 51-54
Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення як елемент гарантії реалізації права громадян на захист PDF
Влада Владиленівна Горкава 55-59
Класифікація гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні PDF
Микола Михайлович Мацькевич 60-65
Механізм адміністрування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб: переваги та проблемні аспекти реалізації PDF
Андрій Миколайович Новицький, Ірина Василівна Чеховська 66-72
До питання концептуалізації поняття адміністративної відповідальності PDF
Олександр Миколайович Щукін 73-78
Актуальні питання гарантування культурних прав громадян у контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС PDF
Юлія Леонідівна Юринець 79-84

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Сергій Олексійович Григолінський 85-89
Функції юридичної відповідальності в приватному праві: окремі питання PDF
Ірина Володимирівна Зелена 90-94
Особливості виховання дітей в цивільному праві PDF
Давид Лобжанидзе 95-98
Лікарська (медична) помилка: медичне та правове поняття PDF
Роман Сергійович Титикало, Тарас Васильович Гандзій 99-103

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Характеристика кредитного законодавства та його недоліки PDF
Олександр Павлович Білько 104-107
Становлення договірного регулювання у сфері протезування людини PDF
Анна Олександрівна Тараненко 108-112
Турист як сторона договору про надання туристичних послуг PDF
Василь Васильович Чуднов 113-119
Механізм правового регулювання перевезень PDF
Роман Богданович Шишка 120-125

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Теоретико-прикладні засади дослідження запобігання суїциду в пенітенціарних установах України PDF
Ivan G. Bogatyrev, Lyubov V. Terekhova 126-129
Щодо відповідальності адвокатів за порушення зобов’язань за договором з надання правової допомоги PDF
Максим Віталійович Кравченко 130-134
Кримінальна відповідальність за угон або захоплення повітряного судна (ст. 278 КК України) PDF
Софія Яківна Лихова, Аліса Олександрівна Кочнєва 135-139
Допустимість використання у доказуванні фактичних даних, які були отримані за допомогою поліграфа PDF
Олександр Іванович Мотлях, Анна Олександрівна Тодосієнко 140-144
Індивідуально-профілактичні заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу PDF
В’ячеслав Анатолійович Носенко 145-149

ПРАВОВА ОСВІТА

Залучення наукових товариств у процес врядування вищою освітою PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 150-154

РЕЦЕНЗІЇ

Ми відповідальні за те, що написали і опублікували PDF
Софія Яківна Лихова, Роман Богданович Шишка 155-158
Актуальні дослідження деліктних зобов’язань та цивільно-правової відповідальності PDF
Роман Богданович Шишка 160-161


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949