Том 1, № 10 (2009)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ЕКОНОМІЧНІ ТА СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
Л. А. Жук, Ю. О. Гелич 4-6
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Є. Т. Шереметьєва 7-11
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Ю. А. Задорожний 12-15
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМАНДИРА ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ PDF
Н. В. Дараганова 16-19
ПИТАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
А. Ю. Нашинець-Наумова 20-23

ПРАВОВА ОСВІТА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ PDF
Р. А. Калюжний 24-26
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ PDF
І. Л. Бородін 27-30
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ PDF
Р. А. Майданик 31-38
ДО ПИТАННЯ «ОПТИМІЗАЦІЇ» ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
М. О. Мацелик, В. А. Пригоцький 39-44
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ PDF
О. Д. Тихомиров, О. С. Гусарєва 45-50
ДО ПИТАННЯ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРАМИ НА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
C. Я. Вавженчук 51-56
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВА PDF
С. В. Вишновецька 57-61
ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕПУТАТА І ВИБОРЦІВ PDF
Г. В. Задорожня 62-65
ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ PDF
Н. М. Корчак, Ю. Ю. Головко 66-73
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ PDF
Т. В. Рудник 74-77
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ XXI СТОЛІТТЯ: ЕКОНОМІЧНІ І СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Г. В. Задорожня, Є. П. Соколова 78-79


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949