Том 1, № 14 (2010)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ СУБ'ЄКТ ПРАВА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Ірина Володимирівна Гладка 4-7
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ (економіко-правові аспекти) PDF
Сергій Володимирович Заболотній 8-11

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВИТОКИ ІДЕЇ «ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» ЯК ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНУ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ВЧЕННІ ПЛАТОНА PDF
Олена Григорівна Башук 12-15
БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ У 1920-1950-х pp.: ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ PDF
Ігор Олександрович Мамонтов 16-19
ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ В РОКИ ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ 1941-1945 pp. PDF
Анатолій Павлович Тимченко 20-22
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕАМБУЛИ PDF
Броніслав Артурович Тоцький, Зоряна Степанівна Черненко 23-26
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ PDF
Ігор Володимирович Хорт 27-29
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В ДОСЛІДЖЕННЯХ ІВАНА ЛУЧИЦЬКОГО PDF
Вікторія Богданівна Череватюк 30-33

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ PDF
Євген Деонізійович Скулиш 34-36
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Олена Валеріївна Білоскурська 37-39
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ PDF
Валентина Сергіївна Лісовська 40-42
МІСТА КИЇВ І СЕВАСТОПОЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ PDF
Ігор Йосифович Магновський 43-46

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ PDF
Наталія Володимирівна Філик 47-50

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ PDF
Олександр Павлович Білько 51-54
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Тетяна Олександрівна Білько 55-57
НОВОВВЕДЕННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Олег Григорович Боднарчук 58-60
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Людмила Антонівна Дроботова 61-63
ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА У СПРАВАХ ПРО НЕСПРОМОЖНІСТЬ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТА ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Ірина Михайлівна Вертузаєва 64-68
СПОСОБИ ЗАХИСТУ КРЕДИТОРА У ВИПАДКУ НЕСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА ЗА КОНВЕНЦІЄЮ ПРО МІЖНАРОДНІ ОБТЯЖЕННЯ ПЕРЕСУВНОГО ОБЛАДНАННЯ PDF
Галина Віталіївна Цірат 69-72

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ПРОТИДІЯ ХАБАРНИЦТВУ СУДДІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
Сергій Євгенович Дідик 73-75
РОЗМЕЖУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА З ГРУПОВИМ ПОРУШЕННЯМ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ PDF
Віталій Володимирович Кузнєцов 76-78
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ PDF
Олена Миколаївна Неживець 79-82
ПРОФІЛАКТИЧНО-ВИХОВНА РОБОТА В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ (психолого-правовий аспект) PDF
Ігор Володимирович Озерський 83-85

ПРАВОВА ОСВІТА

КОМПЕТЕНЦІЇ - ОСНОВА ПОСТУПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ PDF
Наталія Борисівна Шуст 86-89

ТРИБУНА ДИСЕРТАНТА

ЩОДО ЗМІСТУ ПРАВОВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНОЮ (БЮДЖЕТНОЮ) УСТАНОВОЮ І ДЕРЖАВОЮ ЯК її ЗАСНОВНИКОМ PDF
Юрій Миколайович Дзера 90-92


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949