Том 2, № 15 (2010)

Зміст

Статті

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДІТИ ВУЛИЦІ», БЕЗПРИТУЛЬНІ, БЕЗДОГЛЯДНІ, СОЦІАЛЬНІ СИРОТИ ТА ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ PDF
Ірина Іванівна Тимкович 84-87

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ PDF
Ніна Валеріївна Троцюк 4-7

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ІДЕЯ ІНТУЇТИВНОГО ПРАВА В КОНЦЕПЦІЇ Л. ПЕТРАЖИЦЬКОГО PDF
Ольга Миколаївна Атоян 8-11
ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ PDF
Наталія Василівна Пильгун 12-14

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Наталія Анатоліївна Осипенко 15-17
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ПРИВОДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ PDF
Михайло Маркович Ейдельберг 18-21
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 22-25
ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ PDF
Олена Леонідівна Лукаш 26-29

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XX СТ. PDF
Ольга Олегівна Свіжа 30-32
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОБІТ PDF
Марина Миколаївна Великанова 33-35
ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУ PDF
Олександр Павлович Білько 36-39
ЗАВДАТОК ЯК ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ PDF
Юлія Олександрівна Серебрякова 40-43

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ ЗАКУПІВЛІ PDF
Наталія Яківна Якимчук 44-46
КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Наталія Миколаївна Корчак 47-49
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ PDF
Оксана Мар'янівна Вінник 50-53
ПРЕДМЕТ ІНСТИТУТУ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА (НЕСПРОМОЖНОСТІ) PDF
Валерія Вікторівна Радзивілюк 54-57
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАНЯ PDF
Сергій Володимирович Заболотній 58-61

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ PDF
Тетяна Олександрівна Білько 62-65
МІСЦЕВИЙ ПРИНЦИП ПОКАРАННЯ УВ'ЯЗНЕННЯМ ТА ГУМАННЕ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ В'ЯЗНЯМИ PDF
Віктор Іванович Рудник 66-69
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Наталя Олександрівна Семчук 70-72
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ PDF
Олена Миколаївна Неживець 73-75
ШАХРАЙСТВО: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Ольга Володимирівна Кришевич 76-79
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВУ НЕДБАЛІСТЬ ЗА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ PDF
Наталія Юріївна Худякова 80-83

ПРАВОВА ОСВІТА

НАУКА В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ШЛЯХИ ДО ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ PDF
Наталія Борисівна Шуст 88-91
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Олена Миколаївна Макеєва 92-94


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949