Том 3, № 16 (2010)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Наталія Борисівна Шуст 4-6
СЕЛЯНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИКО-ПРАВОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
Ольга Миколаївна Атоян 7-12
ГЕНЕЗА ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА PDF
Іван Лук'янович Бородін 13-16
ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ І САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Зоя Іванівна Боярська 17-20
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО ЯК ОСНОВА САМОВРЯДУВАННЯ МІСТ ГЕТЬМАНЩИНИ PDF
Олена Володимирівна Макаренко 57-59
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Марія Григорівна Братасюк, Оксана Богданівна Росоляк 21-27
ЗАКОНОДАВЧІ ПІДСТАВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Алла Йосипівна Бучинська 28-33
ПРОФЕСІЙНА СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОУПРАВЛІННЯ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ) PDF
Степан Тихонович Гончарук 34-37
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДІТЕЙ НА ЗАХИСТ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ PDF
Інна Миколаївна Доляновська 38-42
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УМОВАХ САМОУПРАВЛІННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ PDF
Анаїда Робертівна Єрєгян 43-47
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ НОРМ ТА ПРИНЦИПІВ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА В КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ PDF
Наталія Миколаївна Корчак, Ірина Іванівна Тимкович 48-51
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Сергій Олександрович Кузніченко 52-56
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Миколайович Малишко 60-63
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Віктор Володимирович Назаров 64-68
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
Наталія Степанівна Наулік 69-73
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
Віталій Петрович Печуляк 74-77
СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА СУБ'ЄКТА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ PDF
Ігор Олександрович Розум 78-81
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Юріївна Русанова 82-86
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО УЧАСТІ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ PDF
Валерій Миколайович Самсонов 87-90
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 91-95
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Ніна Володимирівна Теремцова 96-98
РОЛЬ ЗЕМСЬКОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ В ФОРМУВАННІ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ PDF
Олександр Олександрович Ткаченко 99-102
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Ігор Володимирович Хорт 103-107
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МОЛОДІ PDF
Ольга Генадіївна Широкова-Мурараш, Ярослава Андріївна Новосад 108-112


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949