Том 2, № 19 (2011)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ДОСВІД УКРАЇНИ У РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Зоя Іванівна Боярська 5-9

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ PDF
Олександр Миколайович Биков 10-14
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДИРЕКТОРІЇ УНР PDF
Ганна Миронівна Грабовська 15-18
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА ДЕРЖАВА: ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА, СВІТСЬКА, УНІТАРНА РЕСПУБЛІКА PDF
Ібрагім Орудж огли Кулієв, Саміра Хошбахт гизи Муршудова 19-23
ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН СПАДКУВАННЯ У ДОГОВОРАХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ З ГРЕКАМИ PDF
Сергій Геннадійович Тріфонов 24-27
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Василь Зіновійович Ухач 28-31

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОВС PDF
Олег Олегович Бойченко 32-36
МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
Степан Тихонович Гончарук, Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова 37-40
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ PDF
Наталія Валеріївна Гудима 41-46
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ PDF
Денис Володимирович Ковінько 47-51
УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ АНТИКРИЗОВОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Віктор Борисович Крикун 52-56
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Ольга Олегівна Кукшина 57-61
СИСТЕМНА ЄДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ - ГАРАНТІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ PDF
Віктор Валерійович Ладиченко 62-66
ОСОБЛИВОСТІ КОДИФІКАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Валентина Сергіївна Лісовська 67-70
ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Наталія Анатоліївна Осипенко 71-74
СУБ'ЄКТНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 75-80
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ PDF
Ірина Петрівна Устинова 81-84
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Оксана Романівна Ящищак 85-89

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ PDF
Сергій Ярославович Вавженчук 90-93
ДО ПИТАННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ PDF
Роман Омельянович Коніжай 94-97
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ PDF
Олександр Васильович Пономаренко, Владислав Юрійович Молодід 98-101

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ PDF
Марина Миколаївна Великанова 102-106

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЩОДО ОСІБ, ВЗЯТИХ ПІД ЗАХИСТ PDF
Іван Володимирович Будім 107-110
ДОСВІД БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Петро Васильович Діхтієвський, Олександр Васильович Філонов 111-114
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЗЕМЕЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ PDF
Лариса Василівна Мілімко 115-119

ПРАВОВА ОСВІТА

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ PDF
Юлія Юріївна Городецька 120-123
ОЗНАКИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСВІТУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Ольга Федорівна Мельничук 124-127
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ДНЯ НАУКИ «РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ, ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ» (12 ТРАВНЯ 2011 р., м. Київ) PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Марина Миколаївна Великанова 128-131

РЕЦЕНЗІЇ

«ЛЮДСЬКИЙ ЗМІСТ» РИМСЬКОГО ПРАВА PDF
Марина Миколаївна Гуренко-Вайцман 132-133


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949