Том 3, № 28 (2013)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Яна Вадимівна Горбатюк 5-9
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Ірина Миколаївна Сопілко 10-16

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМ ЩОДО ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ ТА СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ ЗА ЛИТОВСЬКИМ СТАТУТОМ 1588 Р. PDF
Андрій Сергійович Беніцький 17-21
ҐЕНЕЗА ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВИХ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ PDF
Світлана Григорівна Головко, Дар'я Юріївна Бондаренко 22-26
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ PDF
Ганна Володимирівна Рибікова 27-31
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Олена Сергіївна Степанченко 32-36
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ PDF
Богдан Миколайович Шамрай 37-42
СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ДЕРЖАВ НА САМООБОРОНУ PDF
Ольга Геннадіївна Широкова-Мурараш, Євгенія Ігорівна Надашковська 43-48

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

КЛАСИФІКАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ PDF
Андрій Олегович Буличев 49-53
ОСОБЛИВОСТІ САНКЦІЙ ЗА ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КЕРУВАННЯМ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ PDF
Павло Іванович Пархоменко 54-58
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Ірина Яківна Рущак 59-62
СУЧАСНЕ ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ТА НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 63-68
КОНЦЕПТ КОМПЛЕКСНОЇ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ PDF
Кристина Геннадіївна Татарникова 69-73
ЗАХОДИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН PDF
Наталія Володимирівна Щербатюк 74-78
МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ОБМЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Володимирівна Щербатюк, Сергій Васильович Чичирко 79-83
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ МУЗЕЇВ PDF
Юлія Леонідівна Юринець 84-87

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ (ПРИПИНЕННЯ) ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ PDF
Олександр Насирбекович Владикін 88-91
ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ): ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Юлія Владиславівна Паскевич 92-96
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Олена Володимирівна Тищенко 97-101
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ВИМОГ ЩОДО ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ПО ОХОРОНІ СПАДКОВИХ ПРАВ PDF
Наталя Володимирівна Філик 102-107
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗРАХУНКІВ PDF
Яніна Олександрівна Хірс 108-112

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Місце правочинів в системі цивільного права PDF
Роман Богданович Шишка 113-118
МЕТА ТА ЗАДАЧІ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Наталія Миколаївна Корчак 119-123
НАУКОВИЙ ПЛЮРАЛІЗМ РОЗУМІННЯ ДЕФІНІЦІЇ "СПОЖИВЧІ ТОВАРИСТВА" PDF
Ольга Олексіївна Старицька, Арсен Робертович Ацикян 124-127
УЧАСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ЦИВІЛЬНИХ МАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ PDF
Наталія Віталіївна Шишка 128-132

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Політика призначення покарань в Словенії (невідповідність між очікуваннями і реальністю) PDF
Від Якулін 133-140
МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН У ПОМЕРЛИХ ОСІБ PDF
Сергій Васильович Гринчак 141-145
НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ: АНАЛІЗ НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Владислав Нарцизович Кубальський 146-150
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ДОКАЗУВАННІ PDF
Жанна Леонідівна Рибалко 151-154
НЕОБХІДНА ОБОРОНА ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ PDF
Інна Олександрівна Рощина, Сергій Дмитрович Гудзь 155-158

ПРАВОВА ОСВІТА

ПРАВОВА ОСВІТА В УНІВЕРСИТЕТІ: ШЛЯХИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 159-163

РЕЦЕНЗІЇ

ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ PDF
Валерій Костянтинович Колпаков, Ростислав Андрійович Калюжний 164-166


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949