Том 1, № 22 (2012)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Олександр Васильович Бєглий, Зоя Іванівна Боярська, Євген Кузьмович Єряшов 5-9
ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ ЯК ФАКТОР СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ PDF
Олена Станіславівна Гусарєва, Сергій Борисович Олексієнко 10-13
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ У ПЕРІОД 1944–1948 РР. PDF
Вікторія Олександрівна Резницька 34-38

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Марина Георгіївна Єрмілова 14-19
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Олександр В'ячеславович Курочкін 20-22
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОРОЗУМІННЯ ЗАКОННОСТІ PDF
Ольга Василівна Мінченко 23-26
РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 1917 ПО 1991 РОКИ PDF
Віталій Петрович Печуляк 27-33

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕФІНІЦІЮ «АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» PDF
Іван Лук'янович Бородін, Валерій Олександрович Круглов 39-44
ПРАВОВА ПРИРОДА АТЕСТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ PDF
Вадим Михайлович Вишновецький С. 45-49
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ PDF
Богдан Валерійович Калиновський С. 50-54
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДЯМИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ PDF
Ніна Романівна Нижник, Олег Валентинович Муза C. 55-59
Захист персональних даних PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко С. 60-64
РОЛЬ ПРАВА ТА РЕЛІГІЇ В УДОСКОНАЛЕННІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
Юрій Юрійович Пайда С. 65-70

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Олександр Васильович Пономаренко, Антон Володимирович Ігнат C. 71-76
ПРАВО НА ЖИТТЯ ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Валентина Миколаївна Слома C. 77-81
МІСЦЕ ТА РОЛЬ СУЧАСНОЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ В ПРАВОЗАХИСНОМУ МЕХАНІЗМІ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко С. 82-86
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУТНОСТІ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО АКТУ PDF
Олена Володимирівна Тищенко, Юлія Ігорівна Артюх С. 87-90
СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОГОВОРУ PDF
Наталія Борисівна Шуст, Анна Анатоліївна Барікова C.91-96

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНАМИ ВСЕРОСІЙСЬКОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ КОМІСІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Юрій Володимирович Комиляй С. 97-101
НОВІ ПОЛОЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЮНСІТРАЛ: КОМПАРАТИВІСЬКИЙ ПІДХІД PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин C. 102-105
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Наталія Миколаївна Корчак С. 106-109

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Питання удосконалення нормативно-правової бази і гарантій в галузі журналістської діяльності (соціально-правові та кримінально-правові аспекти) PDF
Бобир Батирович Аліханов, Софія Яківна Лихова C. 110-115
МІЖНАРОДНО-КРИМІНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК КЛЮЧОВА ІДЕЯ І УТВОРЮЮЧА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Володимир Федорович Антипенко C. 116-119
КВАЛІФІКУЮЧІ ТА ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ НЕЗАКОННОГО ВИЛУЧЕННЯ В ЛЮДИНИ ЇЇ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН PDF
Сергій Васильович Гринчак С.120-124
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ НЕВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ПИТАННЯ ТЕОРІЇ) PDF
Максим Олександрович Лиськов C. 125-129
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ PDF
Олена Миколаївна Неживець С. 130-135
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗЛОЧИНУ) В КАНОНІЧНОМУ ПРАВІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ PDF
Іван Олександрович Пристінський С. 136-140

ПРАВОВА ОСВІТА

Про необхідність перегляду оцінки кваліфікації науково-педагогічних працівників у Росії PDF
Людмила Олександрівна Букалерова C. 141-144
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ» (24 ЛЮТОГО 2012 Р., М. КИЇВ) PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Марина Миколаївна Великанова С. 145-149

РЕЦЕНЗІЇ

ЧЕРГОВА НОВЕЛА У ГАЛУЗІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Ірина Миколаївна Сопілко C. 150-151


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949