Том 2, № 23 (2012)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва 5-9

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ PDF
Ірина Володимирівна Зелена 10-15
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ» PDF
Наталія Борисівна Новицька 16-20
ПРИНЦИП АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ PDF
Тетяна Олександрівна Подковенко 21-25
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ PDF
Андрій Васильович Скоробагатько 26-30

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ УКРАЇНИ PDF
Віктор Олексійович Білик 31-34
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Олена Віталіївна Євсікова 35-39
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В КРАЇНАХ СНД PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Анатолій Євгенович Шевченко, Андрій Вікторович Гончаров 40-45
ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТА СТРОК ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF
Володимир Віталійович Кохановський 46-50
ДО ПИТАННЯ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
Валерій Олександрович Круглов, Іван Лук'янович Бородін 51-55
МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова 56-59
КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
Олександр Васильович Пономаренко, К. С. Борисова 60-64
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ФАКТОР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
Михайло Іванович Смокович 65-69
СПЕЦИФІКА ПРИНЦИПІВ ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 70-74

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Ярославович Бутинський, М. М. Ніколова 75-79
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Марина Миколаївна Великанова, Аліна Олександрівна Хрик 80-85
УЗАГАЛЬНЕНІ КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ СКЛАДУ СПАДЩИНИ PDF
Алла Олександрівна Гелич 86-89
КОЛІЗІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ПРАВ ПАЦІЄНТА ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ PDF
Ольга Вікторовна Оніщенко, Галина Миколаївна Сорока 90-93
СТАНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Наталія Володимирівна Філик, Юлія Миколаївна Белуга 94-98

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ 2011 Р.: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ PDF
Юлія Борисівна Кондрацька 99-102
ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ (ІННОВАЦІЙНИХ) КЛАСТЕРІВ У КАНАДІ PDF
Роман Омельянович Коніжай, Мар'яна Василівна Коніжай 103-107

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ДЖЕРЕЛОМ ЯКИХ Є «ЄВРОПРОТОКОЛ» PDF
Вікторія Володимирівна Введенська 108-111
СПОСОБИ ШАХРАЙСТВ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Володимирівна Кришевич 112-116
ПРО ВІДМОВУ ПРОКУРОРА ВІД ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ ТА ЇЇ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ PDF
Інна Олександрівна Рощина, Павло Анатолійович Мельник 117-121
СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КАТУВАННЯ PDF
Геннадій Никонович Телесніцький 122-127
ОЗНАКИ СТІЙКОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗЛОЧИНУ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА PDF
Вікторія Олександрівна Улибіна 128-131
РОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Станіслав Миколайович Шаптала 132-136

ПРАВОВА ОСВІТА

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ PDF
Вікторія Богданівна Череватюк 137-140

РЕЦЕНЗІЇ

НАРОДНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 141
РИМСЬКЕ ПРАВО – УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Анатолій Миколайович Колодій 124-143


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949