Том 3, № 24 (2012)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Білоусов 5-9
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
З. І. Боярська 10-15
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ (продовження) PDF
О. В. Бєглий, З. І. Боярська, Є. К. Єряшов 16-21
СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (СТ. 276 КК УКРАЇНИ) PDF
С. Я. Лихова, І. О. Рощина 22-26
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
Л. В. Мамчур 27-32

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРАВО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) PDF
Ю. В. Волошина 33-37
ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Н. Р. Нижник, І. О. Гуменюк 38-41
КОНФЛІКТ ЯК ФАКТОР ЗДІЙСНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. П. Свиридюк, О. В. Мінченко 42-47
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОЖИВАЧА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
О. О. Старицька 48-52

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ: РОЗВИТОК ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТРОКУ ПОВНОВАЖЕНЬ PDF
В. В. Кохановський 53-57
ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. Ю. Нашинець-Наумова 58-62
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ ЩОДО ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ PDF
І. М. Сопілко, О. В. Євсікова 63-69

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ВИНАХОДИ: ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Ю. М. Белуга, Г. В. Омельченко 70-74
ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ З ПРИВОДУ СПАДКУВАННЯ НАЛЕЖНОЇ УЧАСНИКУ ЧАСТКИ В ТОВАРИСТВІ PDF
Н. С. Бутрин 75-79
ДОГОВІР ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ ПРАВА СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
М. М. Великанова, Г. А. Горбуля 80-83
ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ НАЙДОЦІЛЬНІШОЇ ФОРМИ КОДИФІКАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА PDF
С. В. Вишновецька, К. В. Ющенко 84-87
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Л. П. Гаращенко 88-92
ПРИРОДА ПРАВ, ПОСВІДЧЕНИХ БЕЗДОКУМЕНТАРНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ PDF
Л. М. Саванець 93-98

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ДОКТРИНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У РЕГУЛЮВАННІ КОНЦЕНТРАЦІЇ КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ PDF
І. Г. Андрущенко 99-102
ІНСТИТУТ СТОРІН ЯК ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ PDF
А. А. Первушина, Н. С. Хатнюк 103-109

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ПРОБАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF
О. І. Богатирьова 110-113
ЗАСАДА НЕВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
В. В. Назаров 114-118
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, УМОВИ ТА МЕХАНІЗМ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ ЗЛОЧИННУ ПОВЕДІНКУ ЖІНОК PDF
О. М. Неживець 119-122
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНОМ АГРЕСІЇ PDF
В. Ф. Антипенко, К. А. Важна 123-129
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ РУСЬКОЇ ПРАВДИ PDF
М. І. Колос 130-134
ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО ЯК ОСНОВНА ФОРМА РОЗСЛІДУВАННЯ: ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Н. В. Пильгун, Є. В. Бородін, І. О. Присяжнюк 135-139
КОНЦЕПЦІЯ ВІДГАЛУЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF
О. Г. Широкова-Мурараш 140-144

ПРАВОВА ОСВІТА

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
І. М. Сопілко 145-148
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
О. М. Макеєва 149-153
ПРОФЕСІЙНА ПРАВОВА КУЛЬТУРА, ЇЇ ЗМІСТ ТА РОЛЬ У ПОДАЛЬШОМУ ЦИВІЛІЗОВАНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Ткачова 154-158

РЕЦЕНЗІЇ

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ PDF
І. Г. Богатирьов 159-160
ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ: СОЦІОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
Р. А. Калюжний 161-164


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949