Том 4, № 25 (2012)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
С. М. Радзівон 5-10
ДО ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТІВ У СФЕРІ АВІАЦІЇ PDF
В. Б. Череватюк 11-14
ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКИЙ ТА ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ЧАС PDF
М. В. Юрченко 15-19

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТАРНА БУДОВА МЕХАНІЗМУ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
І. В. Атаманчук 20-24
ПРИНЦИП НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС PDF
А. А. Корнієнко 25-29
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Н. В. Пильгун, М. В. Рощук 30-34
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ НА ЗВІЛЬНЕНІЙ ВІД НІМЕЦЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ ТЕРИТОРІЇ У 1943–1945 рр. PDF
А. П. Тимченко 35-39
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОТВОРЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ PDF
Н. В. Філик, О. О. Калістратов 40-44

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. О. Галай 45-49
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ PDF
М. Т. Дутка 50-54
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В НАУЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА PDF
К. Р. Калюжний 55-58
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ PDF
Н. Б. Новицька 59-64
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О. В. Олійник 65-69
Конституційний Суд Азербайджанської Республіки PDF
Айхан Х. о. Рустамзаде 70-75

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Вишновецький, Л. І. Поліщук 76-79
ПРОБЛЕМАТИКА ОХОРОНИ ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ НОРМАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА PDF
Г. В. Омельченко, Ю. В. Вітковська 80-84
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ PDF
І. М. Сопілко, О. В. Пономаренко 85-88
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ PDF
О. О. Старицька, М. О. Польська 89-92
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ НА ГОТЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Н. В. Федорченко 93-98

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ДО ПИТАННЯ ПРО КОРПОРАТИВНІ СПОРИ ТА ЇХ ПІДВІДОМЧІСТЬ PDF
Н. С. Бутрин 99-102
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КЕРУЮЧОГО ІНОЗЕМНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ PDF
В. П. Козирєва, А. П. Гаврилішин 103-107
СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Н. М. Корчак 108-111
КОДИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС PDF
М. Х. Малишева 112-117
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
А. Ю. Нашинець-Наумова 118-122

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ЗАБОРОНА ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ PDF
О. Г. Бондарчук 123-127
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ: АНАЛІЗ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТ. 182 КК УКРАЇНИ PDF
Ю. І. Дем’яненко 128-132
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ РИСИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ PDF
І. М. Доляновська 133-137
СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ PDF
О. В. Шкуратенко 138-142
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
О. М. Яремко, І. О. Ониськів 143-148

ПРАВОВА ОСВІТА

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ СЕМІНАРАХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ ЯК ДІЄВА ФОРМА НАУКОВОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
І. М. Сопілко, В Б. Череватюк 149-152

РЕЦЕНЗІЇ

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ PDF
Р. А. Калюжний 153-155
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «РАДА ЄВРОПИ: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ» PDF
О. В. Кресін 156-158


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949