Том 2, № 27 (2013)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ПОНЯТТЯ І ВИДИ АВІАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ PDF
Олег Ігорович Аксаментов 5-9
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк 10-14
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ПРАЦІВНИКАМИ СЛУЖБИ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Ілля Андрійович Сачаво 15-18
РОЛЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ АСОЦІАЦІЙ ЛІНІЙНИХ ПІЛОТІВ (ІФАЛПА) ПОМІЖ МІЖНАРОДНИХ УРЯДОВИХ ТА НЕУРЯДОВИХ АВІАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Олексій Андрійович Капустинський 19-24

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПОГЛЯДИ О. КОНИСЬКОГО НА НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ PDF
Олексій Володимирович Александров 25-29
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ PDF
Андрій Андрійович Корнієнко 30-34
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF
Людмила Петрівна Медвідь 35-39
ІМПЕРАТОРСЬКІ АКТИ У СИСТЕМІ ЦЕРКОВНО-КАНОНІЧНОГО ПРАВА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ PDF
Володимир Васильович Омельчук 40-45
ФОРМУВАННЯ ПРИЙНЯТНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ НЕПОВНОЛІТНІХ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНСТИТУТУ ОСВІТИ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ (період окупації Дніпропетровської області 1941-1944 р.р.) PDF
Наталія Семенівна Юзікова 46-51

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ PDF
Роман Сергійович Концевой 52-57
СТАДІЇ РОЗРОБКИ ВІЙСЬКОВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ОРГАНАМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ігор Іванович Кузьмич 58-61
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКІВЦІВ PDF
Олена Василівна Пригорницька 62-65
МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 66-71
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ PDF
Ксенія Сергіївна Токарєва 72--77

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

МІСЦЕ ІНСТИТУТУ ГАРАНТІЙНИХ ВИПЛАТ У СИСТЕМІ ТРУДОВОГО ПРАВА PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Вікторія Михайлівна Романчук 78- 82
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ PDF
Олександр Насирбекович Владикін 83-87
ПЕРСПЕКТИВИ КОДИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Ніна Романівна Нижник, Ірина Олександрівна Гуменюк 88-92
МЕДИЧНА ПОМИЛКА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко, Вікторія Владиславівна Єрзаулова 92-96
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСОМ PDF
Ніна Валеріївна Троцюк, Сергій Петрович Іванюк 97-101
РОЛЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В СТАНОВЛЕННІ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ PDF
Наталія Володимирівна Філик, Ольга Олегівна Чемериська 102-106

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЕКСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Віктор Іванович Дабіжук 107-112
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА КОНТРОЛЬНО-ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ) PDF
Юрій Віталійович Іщук 113-118
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Людмила Володимирівна Острівна 119-124

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ PDF
Марина Володимирівна Борець 125-130
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ PDF
Дмитро Миколайович Валігура 131-135
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ САМОПРАВСТВА (cт. 356 Кримінального кодексу України) PDF
Володимир Іванович Возьний 136-139
ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ (НА ПРИКЛАДІ В'ЯЗНІВ ГУАНТАНАМО-БЕЙ) PDF
Іванна Михайлівна Громівчук 140-144
ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ НАЛЕЖНОСТІ АБО СТАВЛЕННЯ ДО РЕЛІГІЇ (ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ХУЛІГАНСТВА ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ) PDF
Софія Яківна Лихова, Олександр Станіславович Островський 145-149
ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ОСНОВІ ПОЛІГРАФА ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Олександр Іванович Мотлях, Анна Олександрівна Потильчак 150-155
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ігор Володимирович Хорт 156-160

ПРАВОВА ОСВІТА

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 161-165

РЕЦЕНЗІЇ

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СУДОВОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Валерій Костянтинович Колпаков 166-168


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949