Том 1, № 26 (2013)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Посилення адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів PDF
Степан Тихонович Гончарук, Аліна Павлівна Гончаренко 5-9
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Яна Вадимівна Горбатюк 10-13
ЗАКОН – ОСНОВНИЙ РЕГУЛЯТОР ПРАВОВІДНОСИН У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ PDF
Євгенія Володимирівна Довженко 14-18
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Євген Кузьмович Єряшов 19-23
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ PDF
Ірина Ярославівна Козачок 24-28

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВІЙСЬКОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ В НОРМОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ігор Іванович Кузьмич 29-33
ІНСТИТУТ ЄПИСКОПА У СИСТЕМІ ЦЕРКОВНО-КАНОНІЧНОГО ПРАВА ВІЗАНТІЇ: СУДОВІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ФУНКЦІЇ PDF
Володимир Васильович Омельчук 34-38
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ОХОРОНИ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ PDF
Ольга Володимирівна Сосніна 39-42
ҐЕНЕЗА СТВОРЕННЯ АФІНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ОБҐРУНТУВАННЯ ДОГОВІРНОЇ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ PDF
Юлія Леонідівна Юринець, Леонід Михайлович Бєлкін 43-49

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
Іван Лук'янович Бородін 50-55
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВЦЯ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ PDF
Павло Святославович Борцевич, Дмитро Олегович Блінов 56-60
ПОНЯТТЯ КОНТРОЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ НОТАРІАТУ PDF
Валерій Костянтинович Колпаков, Інна Володимирівна Довженко 61-64
Формування національного законодавства Азербайджанської Республіки про біоетику і міжнародна конвенційна практика PDF
Айтен Інглаб кизи Мустафаєва 65-70
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Ірина Дмитрівна Возняк 71-77
ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ PDF
Олена Василівна Чуприна 78-84

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА PDF
Юлія Миколаївна Белуга, Анастасія Андріївна Жилкова 85-89
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОЗИТИВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРИНЦИП НЕВІДВОРОТНОСТІ: АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ PDF
Андрій Андрійович Корнієнко 90-93
ОСОБЛИВОСТІ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ) PDF
Анастасія Олексіївна Любашенко 94-98
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В УМОВАХ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ PDF
Михайло Олександрович Міщук 99-103
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВЕЛ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН PDF
Віталій Людвікович Пількевич 104-108
ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Олександр Васильович Пономаренко 109-113

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДУ СУДОВИХ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКРУТСТВО PDF
Олена Віталіївна Євсікова 114-121
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 122-125
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА PDF
Ганна Василівна Омельченко, Наталія Віталіївна Філатьєва 126-130
АНАЛІЗ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК PDF
Світлана Іванівна Хом’яченко 131-134

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

АНТИТЕРОРИСТИЧНА СКЛАДОВА ПРАВА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Анна Володимирівна Антипенко 135-139
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ КАТУВАННЯ PDF
Аліна Юріївна Замула 140-144
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНОМ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В СТАНІ СП’ЯНІННЯ PDF
Софія Яківна Лихова, Аліса Олександрівна Кочнєва 145-148
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННІЙ АКТИВНОСТІ ЧАСТИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ, ПРИНЦИПІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ PDF
Наталія Семенівна Юзікова 149-154
СУЧАСНИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТЕРОРИЗМУ PDF
Олександр Григорович Ященко 155-159

ПРАВОВА ОСВІТА

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАВІ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 160-163

РЕЦЕНЗІЇ

ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТІВ PDF
Михайло Михайлович Цимбалюк 164-165


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949