ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ КОСМОСУ

О. С. Петріщев

Анотація


Стаття висвітлює проблеми правового регулювання діяльності міжнародих організацій у сфері надання космічних послуг і технологій в умовах інтернаціоналізації і глобалізації відносин в рамках світової економічної системи.

Ключові слова


транснаціональна корпорація; правове регулювання; lex mercatoria

Посилання


Бєглий О.В. Правове регулювання світового ринку і космічних послуг і технологій : дис. ... канд. юр. наук: 27.09.02. — К., 2002. — 175 с.

Литкевич B.C. Правовое регулирование деятельности транснациональных корпораций : дис. ... канд. юр. наук: 05.05.92. — К., 1992. — 162 с.

Закон України «Про космічну діяльність». — ВВРУ. — 1997. — № 1. — Ст. 2.

Международное частное право. Современные проблемы. — М.: LAW: [ТЕИС], 1994. — 404 с.

Яковенко А.В. Современные космические проекты: международно-правовые проблемы. — М.: Междунар. отношения, 2000. — 272 с.

Мережко A.A. Lex mercatoria — теория и принципы транснационального торгового права. — К.: Таксон, 1999. — 416 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.