Правова гармонізація як необхідна складова євроінтеграційних процесів України

Олександр Миколайович Чабах

Анотація


У даній статті розкрито деякі проблемні аспекти, стан та подальшу необхідність адаптації чинного українського законодавства до законодавства ЄС, як вагомого чинника успішної реалізації європейських прагнень України, оскільки європейська інтеграція нашої держави є довгостроковим стратегічним орієнтиром.


Ключові слова


право; гармонізація; адаптація; законодавство; Україна; ЄС

Посилання


Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-ІІІ // Урядовий кур'єр.–2004.–20 квітня.

Костицький В. Проблеми європейської інтеграції України / В. Костицький // Малий і середній бізнес.–2007.–№ 1.– С. 9, 12.

Луць Л. Основні заходи та способи європейської правової інтеграції / Л. Луць // Право України.–2002.–№ 5.–С. 146.

Луць Л. Формування правового механізму взаємодії України з Радою Європи та Євросоюзом / Л. Луць // Віче.– Вип. 7-8.–2006.–С. 54-55.

Муравйов В. Гармонізація законодавства як феномен європейської інтеграції / В. Муравйов // Український правовий часопис.–2003.–№ 2 (7).–С. 3-9.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами членами // Офіційний вісник України.–2006.–№ 24.–С. 203.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// www.kmu.gov.ua/kmu/ control/uk/publish/ article?art_id=24658134 4&cat_id=223223535.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейським союзом: Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1678-18

Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з європейським правом / Ю. Шемшученко // Вісник Академії правових наук.–2004.– Вип. 3(38).–С. 108-109.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.