ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДУМКИ СТОСОВНО ВЛАСНОСТІ

Лідія Володимирівна Шкварок

Анотація


У даній статті проаналізовано наукову літературу, статті та окремі погляди філософів права, вчених на проблему існування власності у приватному праві, формування права власності на різних історичних етапах. Автор робить висновок про те, що власність впливає на формування сильної та незалежної особистості та причетна до побудови громадянського суспільства.

Ключові слова


власність; право власності; особистість; рівність; природне право; громадянське суспільство

Посилання


Платон. Государство // Сочинения / Платон. - М., 1971. Т. 3, Ч. 1. - 423 с.

Аристотель. Афинская полития // Политика. Афинская полития. - М. : Мысль, 1997. - 350 с.

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник / Шульженко Ф. П. - К. : ІОрінком Інтер, 2007. - 464 с.

История политических и правовых учений: учебник ; под ред. О. Э. Лейста. - М. : Юридическая литература, 1997. - 313 с.

Трофанчук Г. Л. Історія вчень про державу та право / Трофанчук Г. Л. - К. : Ун-т «Україна». - 2004. - 210 с.

Гегель. Основи філософії права / Гегель. - К. : Юніверс, 2000. - 336 с.

Галунько В. В. Генезис розуміння права приватної власності / В. В. Галунько // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2008. - № 2.

Рубаник В. Право i форми власності через призму входження України до європейського співтовариства: деякі замітки / В. Рубаник // Право України. —2001. - № 1. - С. 117-120.

Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власност / Цимбалюк М. // Право України. - 2003. - № 9 - С. 57-61.

Савицька І. М. Свобода і громадянське суспільство у контексті історичної практики та українського сьогодення / І. М. Савицька // Філософський альманах. - К. : Центр духовної культури. - 2008. - № 75. - С 109-115.

Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов / Нерсесянц В. С. - М. : НОРМА, 1997. - 652 с.

Рєзник В. С. Соціальна легітимність приватної власності в Україні та ментальність українців очима експертів / В. С. Резник // Український соціум. - 2006. - №5. - С. 131-141.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.