КІБЕРСТАЛКІНГ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Валерія Вікторівна Філінович

Анотація


Мета: дослідити особливості та сутність кіберсталкінгу як злочину в кіберсередовищі, вказати на правові можливості захисту жертв такого злочину. Методи дослідження: дослідження було проведено із застосуванням загальновизнаних методів наукового пізнання, таких як: аналітичний, порівняльно-правовий, системно-структурний та інші. Результати: досліджено поняття, сутність, характеристики кіберсталкінгу і пов'язаних із ним категорій, зазначено на проблеми захисту користувачів Мережі в зв'язку із зазначеним злочином, дані рекомендації щодо подолання цієї проблеми. Обговорення: дискусія в статті зачіпає аспекти пошуку шляхів вирішення проблеми кіберсталкінгу, необхідності поліпшення і доповнення чинного вітчизняного законодавства, його гармонізації з міжнародними стандартами.

Ключові слова


кіберсталкінг; кіберпереслідування; кіберзлочинами; кібербезпека, права людини в Інтернеті

Посилання


Balaban D. What Cyberstalking Is and How to Prevent It. The State of Security. 2018. URL: https://www.tripwire.com/state-of-security/ security-awareness/what-cyberstalking-prevent/.

Bocij P. Cyberstalking: Harassment in the Internet Age and How to Protect Your. New York: Praeger, 2004. 288 p. Pp. 9-10.

Moore A.A. Cyberstalking and Women. ThoughtCo. 2019. URL: https://www.thoughtco. com/cyberstalking-and-women-facts-3534322.

Pettinari D. Cyberstalking investigation and prevention. Computer Crime Research Center. 2002. URL: https://www.crime-research.org/ library/ Cyberstalking.htm.

Smith K. Tougher California laws protect victims of digital harassment. San Gabriel Valley Tribune. 2016. URL: https://www.sgvtribune.com/ 2016/02/09/ tougher-california-laws-protect-victims-of-digital-harassment/.

Spitzberg B.H., Hoobler G. Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism. New media & society. 2002. P. 67-88. https://doi.org/ 10.1177/ 14614440222226271

Symanovich S. Cyberstalking: Help protect yourself against cyberstalking. NortonLifeLock. 2019. URL: https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-how-to-protect-yourself-from-cyberstal kers.html.

The Annual Bullying Survey 2020 / S. Bauman, L. Hacket, H. Everet, G. Bailey. UK: DitchtheLabel, 2020. 38 p.

Violence & domestic abuse – Stalking. The Women’s Center. 2010. URL: https://web.archive. org/web/20131213210301/http://www.thewomenscenter.org/content.asp?contentid=555.

Андерсоне Д.А. Киберпреследование – разновидность преступных деяний в сфере защиты персональных данных: ІІ-га Міжнар. наук.-практ. конф. ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні. 2017. URL: http://aphd.ua/publication-348/.

Коментар до статті 182. Порушення недоторканності приватного життя / Коментар до Кримінального кодексу – Юридичні послуги Online. 2020. URL: http://yurist-online.com/ ukr/uslugi/ yuristam/ kodeks/024/179.php.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04 лист. 1950 р.

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Кримінальний кодекс України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

References

Balaban D. What Cyberstalking Is and How to Prevent It. The State of Security. 2018. URL: https://www.tripwire.com/state-of-security/ security-awareness/what-cyberstalking-prevent/.

Bocij P. Cyberstalking: Harassment in the Internet Age and How to Protect Your. New York: Praeger, 2004. 288 p. Pp. 9-10.

Moore A.A. Cyberstalking and Women. ThoughtCo. 2019. URL: https://www.thoughtco. com/cyberstalking-and-women-facts-3534322.

Pettinari D. Cyberstalking investigation and prevention. Computer Crime Research Center. 2002. URL: https://www.crime-research.org/ library/ Cyberstalking.htm.

Smith K. Tougher California laws protect victims of digital harassment. San Gabriel Valley Tribune. 2016. URL: https://www.sgvtribune.com/ 2016/02/09/tougher-california-laws-protect-victims -of-digital-harassment/.

Spitzberg B.H., Hoobler G. Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism. New media & society. 2002. P. 67-88.

Symanovich S. Cyberstalking: Help protect yourself against cyberstalking. NortonLifeLock. 2019. URL: https://us.norton.com/ internetsecurity-how-to-how-to-protect-yourself-from-cyberstalkers.html.

The Annual Bullying Survey 2020 / S. Bauman, L. Hacket, H. Everet, G. Bailey. UK: DitchtheLabel, 2020. 38 p.

Violence & domestic abuse – Stalking. The Women’s Center. 2010. URL: https://web.archive. org/web/20131213210301/ http://www.thewomenscenter.org/content.asp?contentid=555.

Andersone D.A. Kiberpresledovanie – raznovidnost’ prestupnyh dejanij v sfere zashhity personal’nyh dannyh: ІІ-ga Mіzhnar. nauk.-prakt. konf. ІT-pravo: problemy і perspektyvy rozvytku v Ukrainі. 2017. URL: http://aphd.ua/publication-348/.

Komentar do statti 182. Porushennja nedotorkannosti pryvatnogo zhyttja / Komentar do Kryminal’nogo kodeksu – Jurydychni poslugy Online. 2020. URL: http://yurist-online. com/ukr/ uslugi/yuristam/kodeks/024/179.php.

Konvencija pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod: Rada Jevropy; Konvencija, Mizhnarodnyj dokument vid 04 lyst. 1950 r.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1996. № 30. St. 141.

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2001. № 25-26. St. 131.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. №№ 40-44. St. 356.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.