ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД КОНТРОЛЮ МІСЦЕВОГО ОМБУДСМЕНА ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ельшад Ібрагімов

Анотація


Мета: на підставі аналізу досвіду зарубіжних держав та існуючих теоретичних розробок обґрунтовується доцільність і ефективність діяльності інституту місцевих омбудсменів в Україні. Омбудсмен розглядається як додатковий засіб виявлення і усунення порушень законодавства, які не були виявлені в процесі здійснення адміністративного нагляду і внутрішнього контролю. Доцільно передбачити право омбудсмена починати провадження за власною ініціативою в разі виявлення порушення законності в діяльності органів місцевого самоврядування, які можуть привести до порушення прав громадян. А також омбудсмен повинен бути наділений повноваженнями контролювати як законність, так і доцільність дій місцевої влади. Методи: дослідження проведене з використанням таких методів як аналіз і порівняння, синтез. Метод аналізу і порівняння застосований при вивченні наукових розробок механізму громадського контролю за діяльністю місцевої влади в зарубіжних країнах, доцільності та ефективності діяльності інституту місцевих омбудсменів в Україні. За допомогою методу синтезу встановлено механізм громадського контролю за діяльністю місцевої влади в зарубіжних країнах. Результати: доцільно ввести інститут уповноваженого з прав людини територіальної громади як незалежної офіційної особи, уповноваженої розглядати та обробляти скарги громадян на дії і бездіяльність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Обговорення: виділяються основні положення, які визначають правовий статус омбудсмена в іноземних державах.

Ключові слова


уповноважений з прав людини; місцевий омбудсмен; законність; контроль; органи місцевого самоврядування

Посилання


Куйбіда Р., Руда Т., Лиско Г., Школик А. Що треба знати службовцям місцевого самоврядування про суди: практ. посіб. для керівників органів місцевого самоврядування та юридичних служб / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ: ТОВ «Софія-А», 2012. 112 с.

Dimitrijević P. Do we need local ombudsman – protector of human rights. Law and Politics. 2005. Vol. 3. № 1. P. 25-35.

Sander G. Ombudsman and Local Governments. International Local Governments Congress, 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/281283594_Ombudsman_and_Local_Governments.

References

Kujbida R., Ruda T., Lysko G., Shkolyk A. Shho treba znaty sluzhbovcjam miscevogo samovrjaduvannja pro sudy: prakt. posib. dlja kerivnykiv organiv miscevogo samovrjaduvannja ta jurydychnyh sluzhb / Shvejcars’ko-ukrai’ns’kyj proekt «Pidtrymka decentralizacii’ v Ukrai’ni – DESPRO». Kyi’v: TOV «Sofija-A», 2012. 112 s.

Dimitrijević P. Do we need local ombudsman – protector of human rights. Law and Politics. 2005. Vol. 3. № 1. P. 25-35.

Sander G. Ombudsman and Local Governments. International Local Governments Congress, 2013. URL: https://www.researchgate.net/ publica-tion/281283594_Ombudsman_and_Local_Governments.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.