ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ДЕФІНІЦІЙ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНІ АСПЕКТИ

Тетяна Давидівна Лисько, Юлія Євгенівна Рєпкіна

Анотація


Мета: дослідити основні теоретичні та правозастосовні проблеми правової визначеності юридичних дефініцій, що використовуються для формулювання складів корупційних кримінальних правопорушень. Методологічну основу дослідження склали формально-юридичний метод, що дав змогу класифікувати і систематизувати досліджувані кримінально-правові норми, та метод інтерпретації (тлумачення), що дозволив з’ясувати зміст окремих норм кримінального права. В результаті проведеного дослідження сформовано основні проблеми теоретичного та правозастосовного характеру та запропоновано шляхи вирішення окремих з них. У статті виносяться на обговорення деякі теоретичні та практичні аспекти правового визначення окремих дефініцій корупційних кримінальних правопорушень.


Ключові слова


корупційні правопорушення; кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією; службова особа; кваліфікація корупційних правопорушень

Посилання


Наслідки парадоксу скасування КС статті 375 КК озвучив учений-юрист. Закон і бізнес. 18.06.2020. URL: https://zib.com.ua/ua/143092-naslidki_ paradoksu_skasuvannya_konstituciynim_ sudom_statti_3.html

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 30 трав. 2013 р., справа № 5-17кс 13.

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 6 черв. 2013 р., справа № 5-11кс 13.

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 30 трав. 2013 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/ 32213977

Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 груд. 2003 р. № 15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03#Text

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 27 жовт. 2016 р. у справі № 5-99кс 16. URL: http://reyestr. court. gov.ua/Review/62692636

Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду ВС від 22 лют. 2018 р. по справі № 473/5601/14-к. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/72460247

Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 4 лип. 2018 р. Справа № 1215/6523/13-к. Провадження № 13-28/18. URL: http://reyestr. court.gov.ua/ Review/75186621

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вер. 2005 р. № 5-рп/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v005p 710-05#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України від 27 жовт. 2020 р. № 13-р/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text

Хавронюк М. Висновок щодо об’єктивної неможливості виконання Рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року. URL: http://185.65.244.102/ ua/news/20874700-visnovok-schodo-obektivnoyi-nemogelivosti-vikonannya-rishennya-konstitutsiynogo-sudu-ukrayini

References

The consequences of the paradox of the abolition of the Constitutional Court of Article 375 of the Criminal Code were voiced by a scientist-lawyer. Law and business. 18.06.2020. URL: https://zib.com.ua/ua/143092-naslidki_paradoksu_ skasuvannya_konstituciynim_sudom_statti_3.html

Resolution of the Judicial Chamber for Crim-inal Cases of the Supreme Court of Ukraine of May 30, 2013, case № 5-17ks13.

Resolution of the Judicial Chamber for Crim-inal Cases of the Supreme Court of Ukraine of June 6, 2013, case № 5-11ks13.

Resolution of the Judicial Chamber for Crim-inal Cases of the Supreme Court of Ukraine of May 30, 2013. URL: http://reyestr.court. gov.ua/ Review/32213977

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 26, 2003 № 15 «On Judicial Practice in Cases of Excess of Power or Official Powers». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0015700-03#Text

Resolution of the Judicial Chamber for Crim-inal Cases of the Supreme Court of Ukraine of Oc-tober 27, 2016 in the case of № 5-99x16. URL: http://reyestr. court.gov.ua/Review/62692636

Resolution of the Second Judicial Chamber of the Criminal Court of Cassation of the Supreme Court of February 22, 2018 in case № 473/5601/14-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/ 72460247

Decision of the Grand Chamber of the Su-preme Court of July 4, 2018. Case № 1215/ 6523/13-k. Proceedings № 13-28/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/75186621

Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 51 People’s Deputies of Ukraine on the constitutionality of the provisions of Article 92, paragraph 6 of Section X «Transitional Provisions» of the Land Code of Ukraine (case on permanent land use) of September 22, 2005 № 5-rp/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text

Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 47 people’s deputies of Ukraine on compliance of certain provisions of the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption», the Criminal Code of Ukraine of October 27, 2020 № 13-r/2020. URL: https://zakon. rada. gov.ua/ laws/ show/ v013p710-20#Text

Havronyuk M. Conclusion on the objective impossibility of execution of the Decision of the Constitutional Court of Ukraine №13-r/2020 of October 27, 2020. URL: http://185.65.244.102/ ua/news/20874700-visnovok-schodo-obektivnoyi-nemogelivosti-vikonannya-rishennya-konstitutsiynogo-sudu-ukrayini


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.