АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТРАНСКОРДОННІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Софія Яківна Лихова

Анотація


Рецензія на монографію Філіппова С.О. «Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України».

Рецензент зазначає, що автору вдалося на основі вивчення і узагальнення вітчизняного та світового досвіду сформувати сучасні уявлення про природу та тенденції траскордонної злочинності.

У науковій праці С.О. Філіпповим поставлені й, як видається, вирішені завдання, пов’язані з формуванням цілісного доктринального підходу до концептуалізації протидії транскордонній злочинності на основі систематизації доктринальних уявлень та поєднання їх з даними про сучасний стан та тенденції розвитку даного виду злочинності. Це дало автору підстави та обумовило можливість обґрунтувати прикладні шляхи реалізації державної політики у сфері протидії транскордонній злочинності та визначити практичні рекомендації щодо забезпечення її ефективності.

Зроблено висновок, що монографія є комплексною, фундаментальною науковою працею, виконаною на актуальну тему, та має наукову і практичну цінність.


Ключові слова


транскордонна злочинність; транскордонне співробітництво; прикордонний простір; протидія; запобігання; контроль

Посилання


Філіппов С. О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса: Фенікс, 2019. 452 с.

References

Filippov S. O. Protydija transkordonnij zlochynnosti: global'nyj kontekst i realii' Ukrai'ny: monografija. Odesa: Feniks, 2019. 452 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.