Правова освіта в Національному авіаційному університеті

Iryna M. Sopilko

Анотація


Мета. Показати роль вищого юридичного навчального закладу у підготовці компетентного, конкурентоспроможного юриста-практика та юриста-вченого, спроможного відповідати вимогам та потребам суспільства в умовах ринкової економіки та на престижних світових ринках праці. Методи. Для досягнення мети дослідження були використані загально- та конкретно-наукові (спеціальні) методи. Використання цих методів дало можливість окреслити тенденції розвитку юридичної освіти та науки в Національному авіаційному університеті. Результати. Робота над формування системи юридичної освіти та науки, безумовно, повинна відбуватися завдяки консолідованим зусиллям як академічної спільноти, так і роботодавців, ринку праці, органів державної влади - всіх тих, хто в тій чи іншій мірі залучений до вирішення цього питання. Подальший розвиток юридичної науки та освіти на сучасному етапі безпосередньо пов’язаний із необхідністю розв’язання практичних завдань, що постають перед суспільством та державою, активізацією досліджень, спрямованих на розв’язання конкретних проблем у різних галузях права, які потребують нагального вирішення. Обговорення: автор пропонує удосконалення навчальних планів та програм відповідно до міжнародних освітніх стандартів. Щодо юридичної науки, то варто перейти від збільшення кількісних показників в оцінці наукових досягнень до поступового виходу на міжнародний рівень публікацій з правознавства.


Ключові слова


правова освіта; Національний авіаційний університет; кафедра теорії та історії держави і права; кафедра конституційного і адміністративного права; кафедра кримінального права та процесу; кафедра цивільного права та процесу; студент

Посилання


Sopіlko І. M. Pravova osvіta v unіversitetі: shljahi do vdoskonalennja / V. Cherevatjuk // Naukovі pracі Nacіonal'nogo avіacіjnogo unіversitetu. Serіja: Juridichnij vіsnik «Povіtrjane і kosmіchne pravo». Zb. Nauk. Pr. – K.: NAU, 2013. – № 3 (28). – S. 161-166.

Sopіlko І. M. Perspektivi pіdgotovki fahіvcіv u sferі povіtrjanogo і kosmіchnogo prava / V. Cherevatjuk // Naukovі pracі Nacіonal'nogo avіacіjnogo unіversitetu. Serіja: Juridichnij vіsnik «Povіtrjane і kosmіchne pravo». Zb. Nauk. Pr. – K.: NAU, 2013. – № 4. – S. 164-169.

Sopіlko І. M. Tendencіi rozvitku juridichnoi nauki v ХХІ stolіttі / V. Cherevatjuk // Naukovі pracі Nacіonal'nogo avіacіjnogo unіversitetu. Serіja: Juridichnij vіsnik «Povіtrjane і kosmіchne pravo». Zb. Nauk. Pr. – K.: NAU, 2014. – № 2. – S. 155-159.

Sopіlko І. M. Juridichna nauka і praktika: vikliki chasu / V. Cherevatjuk // Naukovі pracі Nacіonal'nogo avіacіjnogo unіversitetu. Serіja: Juridichnij vіsnik «Povіtrjane і kosmіchne pravo». Zb. Nauk. Pr. – K.: NAU, 2015. – № 1 (34). – S. 154-158.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.