Міжнародний досвід засудження тоталітарних режимів та встановлення кримінальної відповідальності за їх пропаганду

Makar P. Marchuk

Анотація


Мета: основним завданням цього наукового дослідження є вивчення міжнародного досвіду засудження тоталітарних режимів. Також у цій статті розкриваються питання притягнення до кримінальної відповідальності за пропаганду тоталітарних режимів у Європейських країнах та в Україні. Методи дослідження: використання міжнародного досвіду для вдосконалення вітчизняного законодавства, що передбачає кримінальну відповідальність за це злочин. Результати: пропозиції щодо запобігання поновлення тоталітарних режимів, які призводили до порушень громадянських прав, що є одним із пріоритетів державної політики, спрямованих на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки громадян. Обговорення: порівняння положень основних міжнародних нормативних актів, спрямованих на засудження тоталітарних режимів, узгодження норм національного кримінального законодавства з міжнародними нормами та стандартами у відповідній сфері.


Ключові слова


тоталітарний режим; права людини; пропаганда; засудження тоталітарних режимів; національна безпека; кримінальна відповідальність

Посилання


Need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes : Resolution of Parliamentary Assembly 1481 (2006) [Electronic resource] // official web-site of Parliamentary Assembly. – Access mode : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17403&lang=en.

Кирилюк Ф. М. Політологія // Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько; за ред. Ф. М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2004. – 697 c.

German Criminal Code [Electronic re-source] // official web-site of Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. – Access mode : http://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_stgb/ index.html.

Декларация об осуждении осуществлявшегося в Латвии тоталитарного коммунистического оккупационного режима Союза Советских Социалистических Республик: Декларация от 12 мая 2005 года / веб-сайт Сейма Латвийской Республики. – Режим доступа: http://www.saeima.lv/arhivs/8_saeima/ deklarac_ kr. htm.

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums [Electronic resource] / web-site: LIKUMI.LV: LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI. – Access mode : https://likumi.lv/ doc.php?id=111963.

Про історичну та політико-правову оцінку тоталітарного комуністичного режиму в Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці : Постанова Парламенту Республіки Молдова від 12 лип. 2012 р. № 191 // Monitorul Oficial. – 2012. – Nr. 181–184. – Ст. № 610.

Хартия свободы: Закон Грузии от 31 мая 2011 года № 4717-ІС [Электронный ресурс] // Законодательный вестник Грузии. – Режим до-ступа: https://matsne.gov.ge/ru/document/ download/1381526/4/ru/pdf.

O kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego : Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. Dz.U. 1991 Nr 17 poz. 75 [Електронний ресурс] // веб-сайт Internetowy System Aktów Prawnych. – Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet? id= WDU19910170075.

Отношение к мемориалам, являющимся предметом различной исторической интер-претации в государствах – членах Совета Европы: Резолюция Парламентской Ассамблеи Рады Европы 1652 (2009) // офиц. веб-сайт Парламентской Ассамблеи Рады Европы. – Режим доступа: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_ Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2009%5D/%5BJan2009%5D/Res1652_rus.asp.

Про реабілітацію жертв політичних ре-пресій на Україні : Закон України від 17 квіт. 1991 р. № 962-XII // Голос України. – Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 22. – Ст. 262.

Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою : Закон України від 17 квіт. 1991 р. № 1223-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 26. – Ст. 826.

Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) то-талітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : Закон України від 9 квіт. 2015 р. № 317-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 26. – Ст. 219.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.