Правовий статус патентних повірених, повірених з торговельних марок згідно права Великої Британії

Khrystyna V. Kmetyk

Анотація


Мета: автор намагається дослідити правовий статус патентних повірених, повірених з торговельних марок у праві інтелектуальної власності Великої Британії, використовуючи при цьому метод індукції, системний підхід, формально-юридичний метод. Аналізуючи питання, автор виокремлює та дає правову характеристику різних видів патентних повірених, повірених з торговельних марок як консультантів у сфері права інтелектуальної власності Великої Британії. Розглянуто основні положення Правил поведінки для патентних повірених, повірених з торговельних марок та інших осіб (цей документ також добре відомий як Кодекс Поведінки) (2015). Результати: дане дослідження дає можливість розширити уявлення про інститут патентних повірених та повірених з торговельних марок у Великій Британії і, таким чином, включити ці знання до вітчизняних наукових розробок з права інтелектуальної власності. Отримані результати матимуть позитивний вплив на реформування інституту представників у справах інтелектуальної власності в Україні для забезпечення його ефективності та відповідності викликам сьогодення. Висновки: всі види патентних повірених, повірених з торговельних марок як консультантів у сфері права інтелектуальної власності Великої Британії є добре освіченими спеціалістами у всіх сферах інтелектуальної власності. Вони здатні консультувати з широкого кола технічних та комерційних питань у даній галузі. Імплементація аналогічного різноманіття консультантів у сфері права інтелектуальної власності України матиме позитивний вплив на реформу інституту представників у сфері інтелектуальної власності в Україні, забезпечуючи її ефективність та актуальність перед викликами сьогодення.


Ключові слова


патентний повірений; повірений з торговельних марок; Кодекс Поведінки; право інтелектуальної власності; Велика Британія

Посилання


Byrkovych T. I. Pravo intelektualnoi vlasnosti: avtorsko-pravovyi aspect / T. I. Byrkovych, I. S. Bondar, R. B. Shyshka, N. V. Filyk – Kyiv, Vyd. Tsentr KNUKiM, 2015 – 280 s.

Sopilko I. Intellectual property: Legal protection / I. Sopilko, N. Philyk, O. Zubrytska, Kh. Kmetyk, N. Trotsyuk: Manual. – Kyiv, «NAU-druk» Publishing House, 2015. – 288 р.

Smith Henry E. Institutions and Indirectness in Intellectual Property / Henry E. Smith // Available at: https://dash.harvard.edu/ bitstream/ handle/ 1/12956316/Institutions%20and%20Indirectness%20in%20Intellectual%20Property.pdf?sequence=1.

What is an attorney? // Available at: http://ipreg.org.uk/public/what-is-an-attorney.

Knox S. Patent attorneys and other advisors // Available at: http://www.cipa.org.uk/need-advice/ patent-attorneys-and-other-advisors.

The Copyright, Designs and Patents Act (1988) // Available at: http://www.legislation. gov.uk/uk-pga/1988/48/pdfs/ukpga_19880048_en. pdf.

The Rules of Conduct for Patent Attorneys, Trade Mark Attorneys and Other Regulated Persons (2015) // Available at: http://ipreg.org.uk/wp-content/files/2012/08/IPReg_Code_of_Conduct_ August_2017-website.pdf.

Legal Services Act (2007) // Available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/pdfs/ukpga_20070029_en.pdf.

General CPD Requirements // Available at: http://ipreg.org.uk/pro/manage-your-professional-development.

Complaints Handling and Enforcement Strategy (2012) // Available at: http://ipreg.org.uk/ wp-content/files/2012/07/ En-forcement-Strategy-Final.pdf.

EPO – Services and Activities // Available at: http://www.epo.org/about-us/services-and-activities.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.