Адміністративно-правові процедури у сфері публічного управління України

Ivan L. Borodin, Oksana M. Myronets

Анотація


Мета: завданням наукового дослідженя є визначення поняття адміністративно-правових процедур, а також основних напрямів вирішення проблем їх правового забезпечення в Україні. Адміністративні процедури за характером їх правового впливу на суспільні відносини були класифіковані та проаналізовані. Методи: використовуються загальнонаукові, філософські та спеціально-правові методи наукового дослідження. Метод системного аналізу був використаний для визначення нормотворчих, прийняття індивідуальних актів публічного управління та контролюючих процедур. Догматичний метод був корисним для формулювання висновків та рекомендацій практичного характеру в рамках дослідження, пов’язаних з закріпленням досліджуваних адміністративно-правових процедур на законодавчому рівні України. Результати: були визначені та досліджені особливості трьох груп адміністративних процедур: нормотворчої; б) прийняття індивідуальних актів публічного управління; в) контролюючої, етапи та проблеми їх реалізації. Обговорення: національне законодавство, що стосується адміністративно-правових процедур. Відсутність нормативних положень, які б визначали порядок здійснення прав та обов’язків, передбачених матеріальними нормами у сфері публічного управління, призводить до того, що ці матеріальні норми не працюють. Розробка адміністративно-правових процедур та дослідження проблем їх реалізації є важливою темою для майбутніх наукових пошуків.


Ключові слова


адміністративна процедура; нормотворча діяльність; індивідуальні акти публічного управління; контролююча діяльність; публічне управління; адміністративно-правові норми; суб’єкти публічного управління; адміністративно-правове забезпечення

Посилання


Ponce Juli. Good Administration and Administrative Procedures // Indiana Journal of Global Legal Studies. – 2005. – Vol. 12: Iss. 2, Article 10. – P. 551-588. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol12/iss2/10

Dal V.I. The explanatory dictionary of the Great Russian language: In 4 volumes – M.: Rus-sian language, 1980. – T. 3. – 555 p.

Yevgenieva A.P. Dictionary of the Russian language: In 4 volumes – 2 nd ed., Rev. and additional. – M.: Russian language, 1984. – 750 p.

Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language. – Moscow: Sov. encyclopedia, 1973. – 846 p.

Predrag Dimitrijević. Towards a new general administrative procedure act in the Republic of Serbia // Facta Universitatis. Series: Law and Politics. – 2010. – Vol. 8, No 1. – P. 33-42.

Kuzmenko O.V. Theoretical fundamentals of administrative process: Monograph. – K.: Atika, 2005. – 352 p.

Legal procedural form. Theory and practice / Ed. P.E. Nedbaylo and V.M. Gorshenev. – M.: Jurid. lit., 1976. – 279 p.

Theory of legal process / Under the total. Ed. V.M. Gorshenev. – Kharkov: Higher school, Publishing house in Kharkiv univ., 1985. – 192 p.

Javier Barnes. Towards a third generation of administrative procedures // Barnes Javier / First draft – 2016 Conference on Comparative Administrative Law. – April 29-30, 2016. – P. 1-27.

Stefanyuk V. Introduction of Administrative Justice in Ukraine // The Law of Ukraine. – 1999. – No. 7. – C.5-12.

Problems of governing bodies’ work effectiveness / Ed. A. A. Tikhomirov. – Moscow: Nauka, 1973. – 440 p.

Administrative Procedures / B.M. Lazariev, I. Sh. Muksinov, A.F. Nozdrachev and others. – Moscow: Nauka, 1988. – 271 p.

Andriyko O.F. Organizational legal issues of state control in the sphere of executive power: Author’s abstract. dis … Dr. Jur. Sciences: 12.00.07 / Institute of State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine. – K., 1999. – 38 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.