Реструктуризація авіаційних підприємств як спосіб попередження банкрутства

Valentyna P. Kozyreva, Nadiya O. Armash

Анотація


Мета: завданням є дослідження правових способів запобігання банкрутства авіаційних підприємств та більш детально розкрити санацію до порушення справи про банкрутство як один із ефективних заходів запобіганню банкрутству боржника - авіаційного підприємства. Методи: порівняльний та системний для розкриття реструктуризації авіаційних підприємств. Результати: встановлено, що найбільш ефективними способами попередження банкрутства авіаційного підприємства є санація боржника до порушення справи про банкрутство як система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство.


Ключові слова


запобігання банкрутства; боржник; реструктуризація

Посилання


Primo, David M. and Green, Wm Scott (2011) «Bankruptcy Law and Entrepreneurship» Entrepreneurship Research Journal: Vol. 1: Iss. 2, Article 5 [Electronic resource]. – A mode of access: http://www.bepress.com/erj/vol1/iss2/5

Michelle J. White. Corporate and Personal Bankruptcy Law. NBER Working Paper No. 17237 July 2011 [Electronic resource]. – A mode of access: http://www.nber.org/ papers/ w17237

Economic dictionary [Electronic resource]. – A mode of access: http://library.nlu.edu.ua/ POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf

On Restoring a Debtor's Solvency or Recognizing It Bankrupt: Law of Ukraine from 22.12.2011 // The Supreme Council of Ukraine. - 2012. – № 32-33. – Art. 413.

Bankruptcy Law and Legal Definition [Electronic resource]. – A mode of access: https://definitions. uslegal.com/ b/bankruptcy/

Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine 16.01.2003 // The Supreme Council of Ukraine. - 2003. – N 40-44. – Art. 356.

Commercial Code of Ukraine: Law of Ukraine 16.01.2003 // The Supreme Council of Ukraine. – 2003. – N 18. – N 19-20. – N 21-22. – Art. 144.

Business Finance: A Tutorial / A.M. Pod-deryogin, M.D. Bilyk, L.D. Beetroot and others; manager count aut and Sciences. Ed. prof. A.M. Poddorogin - Kind. 6th, [rework. and addi-tional]. - K.: View of KNEU, 2006. - 552 p.

Goncharov V. Restructuring as an instrument of anti-crisis management of an enterprise / V. Goncharov // Business Inform. - 2000. - No. 1. - P. 78-82.

Cherep AV Financial sanation and bankruptcy of business entities / Skurp AV. - K.: Condor, 2006. - 380 p.

Decree of the Supreme Economic Court of Ukraine dated December 15, 2010, in case No. 8/27. - The only state register of court deci-sions. - [Electronic resource]. - Access mode: http://www.reyestr.court. gov.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.