ФАКТОРИ АДАПТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ІНСТИТУТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

Андрій Миколайович Лобода

Анотація


В статті розглядається питання адаптації здобувачів вищої освіти в Інституті Управління державної охорони України. Виділяються три блоки основних факторів, що впливають на адаптацію курсантів та студентів до навчання в Інституті; здійснюється класифікація та огляд зовнішніх та внутрішніх факторів такої адаптації. Обґрунтовується позиція про необхідність розроблення в Інституті адаптаційної політики для студентів, яка має враховувати вироблені в теорії та апробовані на практиці етапи процесу адаптації студентів у вищій школі загалом.

Ключові слова


правоохоронна сфера; державна безпека; Управління державної охорони; здобувачі вищої освіти; адаптація до навчального закладу; соціальна адаптація студентів

Посилання


Про утворення Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 1401-р // Урядовий кур'єр від 23.07.2010. – № 134.

Про затвердження нової редакції Поло-ження про Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка: наказ Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29 березня 2016 р. № 289-32.

References

Pro utvorennia Institutu Upravlinnia derz-havnoi ohoroni Ukrainy Kyivskoho natsional-noho universitetu imeni Tarasa Shevchenka: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 lypnia 2010 r. № 1401-p // Uriadovyi kuryer vid 23.07.2010. – № 134.

Pro zatverdzhennia novoi redaktsii Polozhennia pro Institut Upravlinnia derzhavnoi ohoroni Ukrainy Kyivskoho natsionalnoho universitetu imeni Tarasa Shevchenka: nakaz Kyivskoho natsionalnoho universitetu imeni Tarasa Shevchenka vid 29 bereznia 2016 r. № 289-32.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.