ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


У статті узагальнені результати проведення Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Аеро-2016. Повітряне і космічне право». Автори проаналізували найновіший науковий доробок молодих вчених і студентів у сфері повітряного і космічного права, вивчили участь молодих правників у реформах авіакосмічної галузі, вказали на основні чинники, що перешкоджають цим процесам.


Ключові слова


повітряне право; космічне право; авіакосмічна галузь; проблеми правового регулювання; молоді вчені; студенти; авіаційні підприємства; безпека

Посилання


Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 238-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-%D1%80.

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 2174-2010-%D1%80

Регламент Постанови Ради (ЄС) 2015/1088 від 03.07.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/Pidtrimanya-lotnoi-pridatnosta/Povitriani-sudna/24924.html

References

Pro shvalennja Koncepcii’ realizacii’ derzhavnoi’ polityky u sferi kosmichnoi’ dijal’nosti na period do 2032 roku: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 30 bereznja 2011 r. № 238-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-%D1%80.

Pro shvalennja Transportnoi’ strategii’ Ukrai’ny na period do 2020 roku: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 20 zhovtnja 2010 r. № 2174-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80

Reglament Postanovy Rady (JeS) 2015/1088 vid 03.07.2015 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/Pidtrimanya-lotnoi-pridatnosta/Povitriani-sudna/24924.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.