БЕЗПОСЕРЕДНЯ УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ В БОРОТЬБІ З НІМЕЦЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ У 1941-1945 РР.

Анатолій Павлович Тимченко

Анотація


У статті характеризується оперативна обстановка в період війни. Велика увага приділяється вчасно прийнятим органами влади і управління нормативно-правовим актам. Досліджується один із багатьох напрямків діяльності міліції в надзвичайних умовах війни 1941-1945 рр., зокрема безпосередня участь працівників української міліції в боротьбі з німецькими загарбниками. Виділяються у їх діяльності якості, які сприяли успішному виконанню завдань у боротьбі з ворогом.


Ключові слова


окуповані території; силові структури; держава; міліція; поліція; оперативна обстановка; нормативно-правові акти; надзвичайні умови; війна

Посилання


Панасенко А. Славим подвиг героев / А. Панасенко // Советский милиционер. – 1977. – 28 октября.

КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917-1981. – М.: Воениздат, 1981. – С. 297-299.

Маслов С. А. Сотрудники киевской милиции в боях за Украину / С. А. Маслов. – Волгоград: НИнРИО Высш. следствен. школы МВД СССР, 1970.

Банников Ф. Г. Истребительные батальоны НКВС СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 рр. / Ф. Г. Банников. – М.: НИнРНО Высш. школы МВД СССР, 1968.

Архів МВС УРСР, ф. 3, оп. 2, од. сх. 3, д. 19, л. 159-160.

Архів МВС УРСР, ф. 3, оп. 2, од. сх. 3, д. 19, л. 161.

Пасько Н. Шел с войны солдат / Н. Пасько // Советский милиционер. – 1977. – 19 января.

Грушевой К. С. Тогда, в сорок первом … / К. С. Грушевой. – К.: Политиздат Украины, 1973. – С. 40, 41, 71, 101, 137.

История городов и сел Украинской ССР. Черновицкая область. – К.: Главн. ред. совет Украины: энциклопедии АН УССР, 1969. – С. 83.

Архів МВС УРСР, ф. 3, оп. 2, од. сх. 3, д. 19, л. 135-138.

Биленко С. В. Истребительные батальоны в Великой Отечественной войне / С. В. Биленко. – М.: Воениздат, 1969. – С. 33-34; Из истории милиции Советской Украины. – К., 1965. – С. 146.

Бессмертный подвиг народа // Советская милиция. – 1970. – № 5. – С. 9.

Федоров А. Ф. Высокой мерой ответ-ственности / А. Ф. Федоров // Советский милиционер. – 1980. – 4 января.

Архів МВС УРСР, ф. 3, оп. 2, од. сх. 1, д. 19, л. 102-106.

Архів МВС УРСР, ф. 3, оп. 2, од. сх. 3, д. 19, л. 312.

Архів МВС УРСР, ф. 3, оп. 3, од. сх. 2, д. 1, л. 3, 5, 6, 10-13.

References

Panasenko A. Slavim podvig geroev / A. Panasenko // Sovetskij milicioner. – 1977. – 28 oktjabrja.

KPSS o Vooruzhennyh Silah Sovetskogo Sojuza. Dokumenty 1917-1981. – M.: Voenizdat, 1981. – S. 297-299.

Maslov S. A. Sotrudniki kievskoj milicii v bojah za Ukrainu / S. A. Maslov. – Volgograd: NInRIO Vyssh. sledstven. shkoly MVD SSSR, 1970.

Bannikov F. G. Istrebitel’nye batal’ony NKVS SSSR v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941-1945 rr. / F. G. Bannikov. – M.: NInRNO Vyssh. shkoly MVD SSSR, 1968.

Arhіv MVS URSR, f. 3, op. 2, od. sh. 3, d. 19, l. 159-160.

Arhіv MVS URSR, f. 3, op. 2, od. sh. 3, d. 19, l. 161.

Pas’ko N. Shel s vojny soldat / N. Pas’ko // Sovetskij milicioner. – 1977. – 19 janvarja.

Grushevoj K. S. Togda, v sorok pervom … / K. S. Grushevoj. – K.: Politizdat Ukrainy, 1973. – S. 40, 41, 71, 101, 137.

Istorija gorodov i sel Ukrainskoj SSR. Chernovickaja oblast’. – K.: Glavn. red. sovet Ukrainy: jenciklopedii AN USSR, 1969. – S. 83.

Arhіv MVS URSR, f. 3, op. 2, od. sh. 3, d. 19, l. 135-138.

Bilenko S. V. Istrebitel’nye batal’ony v Velikoj Otechestvennoj vojne / S. V. Bilenko. – M.: Voenizdat, 1969. – S. 33-34; Iz istorii milicii Sovetskoj Ukrainy. – K., 1965. – S. 146.

Bessmertnyj podvig naroda // Sovetskaja milicija. – 1970. – № 5. – S. 9.

Fedorov A. F. Vysokoj meroj otvetstvennosti / A. F. Fedorov // Sovetskij milicioner. – 1980. – 4 janvarja.

Arhіv MVS URSR, f. 3, op. 2, od. sh. 1, d. 19, l. 102-106.

Arhіv MVS URSR, f. 3, op. 2, od. sh. 3, d. 19, l. 312.

Arhіv MVS URSR, f. 3, op. 3, od. sh. 2, d. 1, l. 3, 5, 6, 10-13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.