Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Правовий журнал  «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» (Свідоцтво про державну реєстрацію від 11.10 2005 року) виходить з 2006 року, а з 2007 періодично чотири рази на рік. У 2010 році часопис внесений до чинного Переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук (Бюлетень ВАК України №5 від 2010 року). У 2015 році журнал пройшов переатестацію відповідно до наказу МОН України № 528 від 12.05.2015року. Відповідно до вимог порядку формування наукових фахових видань у редколегію правового журналу входить 5 докторів юридичних наук ЮІ НАУ, 9 докторів юридичних наук інших ВНЗ, а також 8 зарубіжних науковців, фахівців у різних галузях права. В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню.

Мова видання: українська, російська, англійська

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN: 2307-9061 registered by ISSN International Center 2013.

 


Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Том 1, № 42 (2017)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні PDF
Світлана Головко 29-35
Правові аспекти титульного страхування як елемента безпеки населення під час здійснення операцій з нерухомістю PDF
Олександр Заєць 36-40
Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві PDF
Наталія Пильгун, Жанна Яківчук 41-47
Безпека місцевих спільнот в контексті підйому самоврядної діяльності PDF
Юстина Юрчак, Томаш Лахач 48-56

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Професійна підготовка державних службовців - важливий елемент проходження державної служби PDF
Степан Гончарук, Ірина Олійник 57-63
Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України PDF
Володимир Пашинський 64-73
Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної політики в Україні PDF
Карина Ростовська 74-79
Державне агентство з питань електронного урядування України в системі публічної влади PDF
Марія Рощук 80-85
Міжнародні практики організації банківської системи як моделі для реформування банківського нагляду в Україні PDF
Ірина Устинова, Юлія Полторацька 86-91

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Представництво у цивільному процесі PDF
Ярослав Зейкан, Всеволод Ігнатенко 92-97
Міжнародна сурогація: італійське та українське питання PDF
Жоель Лонг 98-102
Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення PDF
Олена Минюк, Дмитро Минюк 103-109
Нотаріальна медіація в Грузії PDF
Нана Росепашвілі, Мака Ткебучава 110-114
Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження PDF
Наталія Шуст, Тетяна Корженівська 115-120

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Проблеми розвитку сучасного аграрного права PDF
Дмитро Беззубов, Юрій Корнєєв 121-125
Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти PDF
Оксана Вінник, Ірина Кравець 126-132
Сутність ділової репутації стосовно суб`єктів господарювання PDF
Юлія Картавцева, Ігор Лучка 133-139
Сучасний стан національного законодавства України у сфері захисту персональних даних та його адаптація до норм і стандартів права ЄС PDF
Валентина Козирєва, Андріана Жаб`як 140-144
Про сутність статусу підприємств колективної власності PDF
Олександр Павленко 145-149
Господарський кодекс: бути йому чи не бути? Ч. 2 PDF
Сергій Юлдашев 150-155

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Засоби масової інформації, як один із суб`єктів запобігання сімейного насильства щодо дітей PDF
Ольга Беспаль 156-160
Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні PDF
Олена Воробей 161-167
Посягання на здоров`я особи з метою залякування: поняття, зміст та кримінально-правове значення PDF
Катерина Катеринчук 168-173
Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів PDF
Аліса Логвиненко 174-178
Законодавча діяльність в Україні щодо можливих змін у КПК PDF
Назар Малярчук 179-182
Прокуратура України як особливий державний інститут PDF
Юлія Москалюк, Маріанна Литвинюк 183-188

РЕЦЕНЗІЇ

Теорія держави і права - основа формування професійної компетентності майбутніх правників PDF
Ростислав Калюжний 194-196
Інститут заохочення в службовому праві PDF
Ростислав Калюжний, Ольга Гусар 197-199

ПРАВОВА ОСВІТА

Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення PDF
Ірина Сопілко, Вікторія Череватюк 189-193

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Перспектива розвитку авіаційно-технічної судової експертизи PDF
Олег Алєксєєв 7-12
Використання повітряного простору: організаційні засади PDF
Ольга Гусар, Аліна Куліш 13-20
Центральні органи виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху PDF
Юлія Юринець, Світлана Мазурик 21-28


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2307-9061

РЕКЛАМА
Закажи рекламу Рекламное агентство в Киеве. . образование за границей тут узнай на сайте. . Подробная информация стейк Нью-Йорк тут.