Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Правовий журнал  «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» (Свідоцтво про державну реєстрацію від 11.10 2005 року) виходить з 2006 року, а з 2007 періодично чотири рази на рік. У 2010 році часопис внесений до чинного Переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук (Бюлетень ВАК України №5 від 2010 року). У 2015 році журнал пройшов переатестацію відповідно до наказу МОН України № 528 від 12.05.2015року. Відповідно до вимог порядку формування наукових фахових видань у редколегію правового журналу входить 5 докторів юридичних наук ЮІ НАУ, 9 докторів юридичних наук інших ВНЗ, а також 8 зарубіжних науковців, фахівців у різних галузях права. В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню.

Мова видання: українська, російська, англійська

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN: 2307-9061 registered by ISSN International Center 2013.

 


Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Том 4, № 45 (2017)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Особливості імплементації Закону України "Про освіту" PDF
Svitlana H. Holovko 43-50
Традиції та новації інтерпретації юридичних фактів PDF
Andrey M. Zavalniy, Liudmyla O. Shapenko 51-58
Ціннісний зміст правових актів: теоретико-правовий аспект PDF
Mariia V. Osiadla 59-64

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Адміністративно-правові процедури у сфері публічного управління України PDF
Ivan L. Borodin, Oksana M. Myronets 65-72
Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог органів та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень PDF
Irina O. Vishnyakova 73-78
Історія становлення системи надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах PDF
Bohdan Kokhan 79-84
Роль Європейського суду з прав людини у забезпеченні захисту прав громадян України PDF
Iryna A. Tolkachova, Iryna M. Pushchyk 85-90

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Відпустки за трудовим законодавством України PDF
Liudmyla P. Garashchenko 91-97
Правовий статус патентних повірених, повірених з торговельних марок згідно права Великої Британії PDF
Khrystyna V. Kmetyk 98-104
Значення патентів та вдосконалення правового регулювання патентної охорони винахідницької діяльності PDF
Nataliya V. Philyk, Hanna V. Omelchenko 105-111
Деякі питання до історії становлення авторського права в Україні PDF
Nataliia B. Shust, Alla E. Smorodyna 112-118

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Міжнародний досвід засудження тоталітарних режимів та встановлення кримінальної відповідальності за їх пропаганду PDF
Makar P. Marchuk 119-123
Соціально адекватна поведінка як незначний злочин PDF
Jan Stajnko 124-130
Проблеми встановлення норм, що розкривають бланкетний зміст диспозицій ст. 271-275 КК України PDF
Olena V. Taran 131-136
Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до кримінально-процесуальних правовідносин PDF
Bohdan V. Fasii 137-142

ПРАВОВА ОСВІТА

Правова освіта в Національному авіаційному університеті PDF
Iryna M. Sopilko 143-150

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Структура міжнародного космічного права (методологічний аспект) PDF
Dmytro O. Bezzubov 11-15
Реструктуризація авіаційних підприємств як спосіб попередження банкрутства PDF
Valentyna P. Kozyreva, Nadiya O. Armash 16-23
Процедури державної реєстрації та сертифікації аеродромів цивільної авіації у контексті міжнародних зобов'язань України за Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію PDF
Igor O. Rozum, Nina V. Trotsyuk 24-34
Нормативно-правове регулювання незаконної порубки лісу PDF
Svitlana I. Khomyachenko, Natalya F. Khotsianovska, Tatiana O. Chasova 35-42


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2307-9061