Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 3 (2011) ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Анотація PDF
В.О. КУЛИК
 
№ 1 (2011) СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
Б.В. ПОГРІЩУК
 
Том 2, № 4 (2011) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ Анотація PDF
Р.П. ГАВРИЛЮК
 
Том 2, № 4 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГУ Анотація PDF
Н.А. РЄЗНІКОВА
 
№ 3 (2011) РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ ЯК ЧИННИК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація PDF
О.В. СОБКЕВИЧ, А.В. ШЕВЧЕНКО
 
№ 3 (2011) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація PDF
О.М. КУЛІНІЧ
 
Том 1, № 4 (2011) СЦЕНАРІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВАРІАТИВНІСТЬ КОНЦЕПЦІЙ І РЕАЛІЇ Анотація PDF
Н.О. ТАТАРЕНКО
 
№ 2 (2011) ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація PDF
С.І. ТКАЛЕНКО
 
Том 1, № 4 (2011) ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ ТА НОВА ПАРАДИГМА ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація PDF
Я.М. СТОЛЯРЧУК
 
№ 2 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
І.П. ДЕРЕВ’ЯНКО
 
Том 1, № 4 (2011) ЕКСПОРТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ СЕЛЕКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ Анотація PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА
 
№ 1 (2011) ОЦІНКА РІВНЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Анотація PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА
 
Том 1, № 4 (2011) ОКРЕСЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОГЛЯДУ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ НА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація PDF
Т.Г. ВАСИЛЬЦІВ
 
№ 1 (2011) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЗАСАДНИЧА МЕТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ Анотація PDF
Т.І. БІЛЕНКО
 
№ 3 (2011) ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І ЗАГАЛЬНИЙ РАЗБОР ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ Анотація PDF
АБЫШЛЫ ЛАЧЫН ВЕЗИР ОГЛЫ
 
№ 1 (2011) РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ У ФРН Анотація PDF
В.С. МОРОЗОВ
 
№ 1 (2012) ГЛОБАЛЬНІ КРИЗОВІ ВПЛИВИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ Анотація PDF
О.Д. ЛУК’ЯНЕНКО
 
№ 3 (2011) ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
Н.О. ІВАНЧЕНКО
 
№ 1 (2012) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ СТАДІАЛЬНИХ ЗМІН СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
А.В. ГУБА
 
№ 3 (2011) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА
 
Том 2, № 4 (2011) ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНЇ БЕЗПЕКИ Анотація PDF
С.І. ТКАЛЕНКО
 
№ 3 (2011) ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ УРБОДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ІНТЕГРОВАНИХ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ МІСТ Анотація PDF
Л.П. ГАЛЬПЕРІНА
 
№ 1 (2013) ШЛЯХИ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕСУРСУ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ НА РІВНІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
І.В. ДУЛЬСЬКА
 
№ 1 (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ОСВІТНЬОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ Анотація PDF
Вероніка ІЛЬНИЦЬКИЙ
 
№ 1 (2013) ОЦІНКА ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АВІАБУДУВАННЯ УКРАЇНИ Анотація PDF
І.О. ГЕЄЦЬ, Ю.С. СЛЮСАРЕНКО
 
1 - 25 з 43 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована