Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 1 (2018) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ Анотація PDF
О. С. РУМЯНЦЕВ
 
№ 1 (2018) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Анотація PDF
О. М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, К. В. СИДОРЕНКО
 
№ 1 (2017) ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація PDF
О. С. РУМЯНЦЕВ
 
№ 1 (2018) ЩОДО ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД СТРАТЕГУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація PDF
Я. А. ЖАЛІЛО, О. Ю. СНІГОВА
 
№ 2 (2017) СТРЕТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація PDF
С. О. БІЛА, І. М. ЗАХАРОВ
 
№ 2 (2018) ГЛОБАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація PDF
С. В. СІДЕНКО
 
№ 2 (2018) ЗЕЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація PDF
І. В. ЧЕРНИШЕВ
 
№ 2 (2015) ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР Анотація PDF
С. В. CІДЕНКО
 
№ 2 (2017) ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація PDF
О. С. РУМЯНЦЕВ
 
№ 3 (2011) ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Анотація PDF
В.О. КУЛИК
 
№ 1 (2011) СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
Б.В. ПОГРІЩУК
 
Том 2, № 4 (2011) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ Анотація PDF
Р.П. ГАВРИЛЮК
 
№ 1 (2018) ЗЕЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація PDF
І. В. ЧЕРНИШЕВ
 
№ 1 (2018) ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ РОБІТНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ) Анотація PDF
О. Ю. ЗАВАДИНСЬКА
 
№ 1 (2012) ГЛОБАЛЬНІ КРИЗОВІ ВПЛИВИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ Анотація PDF
О.Д. ЛУК’ЯНЕНКО
 
№ 2 (2019) КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ПІДГРУНТЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ Анотація PDF
А. Г. ЦИБУЛЯК
 
№ 3 (2011) ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
Н.О. ІВАНЧЕНКО
 
№ 1 (2016) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ Анотація PDF
Л. Б. БАРАННИК, Ж. В. ПІСКОВА
 
№ 2 (2015) ПРОБЛЕМИ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В АФРИЦІ Анотація PDF
Я. М. СТОЛЯРЧУК, Д. Г. АЗА
 
№ 1 (2012) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ СТАДІАЛЬНИХ ЗМІН СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
А.В. ГУБА
 
№ 2 (2019) РОЛЬ ДИДЖИТАЛ-КОМПОНЕНТУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЕСТОНІЇ Анотація PDF
З. В. ПІЧКУРОВА
 
№ 3 (2011) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА
 
№ 1 (2016) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ Анотація PDF
С. О. БІЛА
 
Том 2, № 4 (2011) ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНЇ БЕЗПЕКИ Анотація PDF
С.І. ТКАЛЕНКО
 
№ 2 (2019) ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГОЛОДУ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація PDF
С. О. БІЛА, А. С. ПИЛИПЕНКО
 
1 - 25 з 76 результатів 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована