Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 2 (2017) ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ЕВОЛЮЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ ВИСОКИХ І НАНО-ТЕХНОЛОГІЙ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАНО-РІВЕНЬ Анотація PDF
T. G. OSTAPENKO
 
№ 2 (2019) ВПЛИВ БЕБІЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація PDF
Т. Г. ОСТАПЕНКО
 
№ 1 (2019) СИСТЕМНА КРИЗА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ Анотація PDF
О. Д. ОНОПРІЄНКО, Д. О. ОНОПРІЄНКО
 
Том 2, № 4 (2011) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ Анотація PDF
Р.П. ГАВРИЛЮК
 
№ 1 (2014) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
Д.Г. ЛУК’ЯНЕНКО
 
№ 2 (2015) СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
С. В. БІЛА
 
Том 1, № 4 (2011) ЕКСПОРТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ СЕЛЕКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ Анотація PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА
 
№ 3 (2011) ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І ЗАГАЛЬНИЙ РАЗБОР ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ Анотація PDF
АБЫШЛЫ ЛАЧЫН ВЕЗИР ОГЛЫ
 
№ 2 (2019) ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО
 
№ 3 (2011) ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
Н.О. ІВАНЧЕНКО
 
№ 3 (2011) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА
 
№ 3 (2011) СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація PDF
Б.М. ПУНЬКО
 
№ 2 (2015) ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ГЕОРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
Л. В. СТРАШИНСЬКА, О. Г. ТОНКИХ
 
№ 1 (2011) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація PDF
С.О. БІЛА
 
№ 1 (2014) МIСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМI ГЛOБАЛЬНOГO IННOВАЦІЙНОГО ЛАНЦЮГА Анотація PDF
Л.М. ПОБОЧЕНКО, А.В. БОНДАРЕНКО
 
№ 4 (2013) ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація PDF
О.О. МУШНИКОВ
 
№ 2 (2013) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація PDF
В.М. РУСАН
 
1 - 17 з 17 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована