Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
№ 3 (2011) НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація PDF
В.Л. СМАГІН
 
Том 1, № 4 (2011) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У ВЗАЄМОДІЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СТРАТЕГІЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Анотація PDF
О.Г. ДОМБРОВСЬКИЙ
 
№ 2 (2011) ПОЗИЦІЇ СУЧАСНИХ МЕГАПОЛІСІВ У ГЛОБАЛЬНІЙ КОНКУРЕНТНІЙ МОДЕЛІ Анотація PDF
В.С. ОРЛОВСЬКА
 
№ 1 (2012) ГЛОБАЛЬНІ КРИЗОВІ ВПЛИВИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ Анотація PDF
О.Д. ЛУК’ЯНЕНКО
 
№ 2 (2011) CУТНICТЬ ТA ЗМICТ МIЖНAРOДНOЇ CТРAТEГIЇ КOМПAНIЙ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація PDF
Н.П. ЛИТВИНЕНКО, П.О. ЛИТВИНЕНКО
 
№ 1 (2012) ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РІВЕНЬ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР Анотація PDF
В.П. КОЛОСОВА
 
№ 3 (2011) НЕОЛІБЕРАЛЬНА СВІТОВА ЕКОНОМІКА ЯК ДЖЕРЕЛО ГЛОБАЛЬНОГО ТЕРОРИСТИЧНОГО КОНФЛІКТУ Анотація PDF
О.В. МІКІЧУРОВА
 
№ 2 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
І.П. ДЕРЕВ’ЯНКО
 
№ 1 (2012) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ VS ГЛОКАЛІЗАЦІЯ В АЛЬТЕРНАТИВАХ СИМВОЛІЧНОГО УНІВЕРСУМУ Анотація PDF
О.Г. ДОМБРОВСЬКИЙ
 
№ 3 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ НА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ Анотація PDF
О.В. ТОЛУБКО
 
№ 2 (2011) КРАХ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація PDF
Г.П. БАЛАБАНОВА
 
№ 1 (2012) СПЕЦИФІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація PDF
Н.О. ТАТАРЕНКО
 
№ 3 (2011) НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ Анотація PDF
Р.О. КРАЄВИЙ
 
№ 1 (2011) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ Анотація PDF
В.В. ОСОКІНА, Н.В. РУДЕНКО
 
Том 2, № 4 (2011) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ Анотація PDF
О.М. ЧОРНА
 
№ 3 (2011) ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ Анотація PDF
І.Г. ЛЕБЕДЬ
 
№ 1 (2011) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
О.В. КУЗНЕЦОВ
 
Том 2, № 4 (2011) ІННОВАЦІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИГОВИХ ОЦІНКАХ Анотація PDF
О.С. ТІТОВА
 
№ 3 (2011) СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО – ІНТЕГРАЦІЙНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇН В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОЇ СВІТОВОЇ ДИНАМІКИ Анотація PDF
І.В. ТАРАНЕНКО
 
№ 1 (2011) СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація PDF
Б.В. ПОГРІЩУК
 
Том 2, № 4 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГУ Анотація PDF
Н.А. РЄЗНІКОВА
 
№ 1 (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація PDF
В.А. ВЕРГУН
 
Том 2, № 4 (2011) МОДИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація PDF
І.Г. ЛЕБЕДЬ
 
№ 3 (2011) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація PDF
О.М. КУЛІНІЧ
 
№ 1 (2011) ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація PDF
Д.Г. ЛУК’ЯНЕНКО
 
1 - 25 з 51 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована