№ 1 (2019)

Зміст

Статті

«КОРИСНЕ ЗНАННЯ»: ОСВІТА СЬОГОДНІ І ЗАВТРА PDF
В. В. ІЛЬЇН, А. А. ІЛЬЇНА 3-6
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА: ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
О. І. РОГАЧ 7-13
ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ PDF
А. П. РУМЯНЦЕВ, П. П. ЯРЕМОВИЧ 14-17
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ PDF
С. В. СІДЕНКО, М. В. ВИБОДОВСЬКИЙ 18-21
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В ПЕРСПЕКТИВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ PDF
А. А. КРАВЧЕНКО 22-25
РОЛЬ «ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
С. О. БІЛА, К. Ю. ОВЧАРЕНКО 26-34
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ АЕРОКОСМІЧНОЇ ТА АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ЦИФРОВИХ ВИКЛИКІВ PDF
О. М. КУШНІРЕНКО, О. С. ЗАРУДНА 35-40
РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ТА ФОРМУВАННЯ РІВНІВ СВІТОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Т. Г. ОСТАПЕНКО, Н. П. ПРИЩЕПА, О. Д. ОНОПРІЄНКО 41-49
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ PDF
М. Е. ПРОХОРОВА 50-57
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СУВЕРЕННИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ PDF
Б. А. БАРАБАШ 58-63
СИСТЕМНА КРИЗА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ PDF
О. Д. ОНОПРІЄНКО, Д. О. ОНОПРІЄНКО 64-69
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ PDF
А. Г. ЦИБУЛЯК 70-75
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ PDF
К. В. АНТОНЕНКО 76-80
ДОМІНАНТНІ ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО 81-87
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ОПІР ЗМІНАМ» PDF
Н. С. ПРИЙМАК 88-93
АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
М. П. ВИСОЦЬКА 94-98
КРЕАТИВНИЙ КАПІТАЛ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ PDF
З. В. ПІЧКУРОВА 99-105
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ КАДРІВ ЯК СПОСІБ БОРОТЬБИ ЗІ СТАРІННЯМ НАЦІЇ В ЯПОНІЇ PDF
М. А. РИЧКА, О. М. СТАРШИНОВА 106-111
СИНЕРГЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ PDF
О. А. ТУРПЕТКО 112-117
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
І. І. НАБОК, В. О. КОВТУН 118-124
НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Р. В. ЛИСЕНКО 125-129
ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
А. С. САГІРОВА 130-134
КРИЗА 2020: МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ PDF
М. Е. ПРОХОРОВА, О. М. СЛЮСАРЧУК 135-144
ІНФОРМАЦІЙНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ PDF
М. Г. РУДНЄВА 145-151
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР PDF
Ю. О. КОВАЛЕНКО, Н. В. ПРОХОРОВА 152-157
ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ У ГЛОБАЛЬНОМУ МАСШТАБІ PDF
О. С. ПАСІЧНИК, Т. Г. БАГДАСАРЯН 158-164
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. О. ЦИПЛІЦЬКА 165-171
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
М. В. ГРИЧКОЄДОВА, О. А. ДЕМЧУК 172-176
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ І МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ PDF
К. В. СИДОРЕНКО, НАДІР ОГЛИ ІСМАІЛЗАДЕ ФУАД 177-184
МОНЕТАРНА СКЛАДОВА ВПЛИВУ БРЕКСИТУ НА ЕКОНОМІКУ ЄС ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF
V. Y. GOLIUK 185-189
ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
С. Г. ВОЙТОВ 190-200


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована