№ 1 (2016)

Зміст

Статті

ОCOБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ PDF
А. С. ФІЛІПЕНКО 3-11
КРЕАТИВНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С. В. СІДЕНКО 12-16
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ PDF
С. О. БІЛА 17-23
ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
А. П. РУМЯНЦЕВ 24-26
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. М. ІВАНИЦЬКА 27-30
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ PDF
В. Д. РОЖОК, П. П. ЯРЕМОВИЧ 31-35
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ PDF
Л. Б. БАРАННИК, Ж. В. ПІСКОВА 36-42
ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ЗМІНАМИ PDF
Г. В. ЖАВОРОНКОВА, О. О. ДЯЧЕНКО 43-47
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ НА РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ PDF
О. М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, О. В. КОВАЛЕНКО 48-50
РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ PDF
Н. С. ШАЛІМОВА, Г. І. КУЗЬМЕНКО 51-56
РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО 57-64
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. С. КОРНІЛОВ 65-68
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА PDF
Б. А. БАРАБАШ 69-72
ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ІСНУВАННЯ НАНОЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Т. Г. ОСТАПЕНКО 73-77
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН У ВІДОБРАЖЕННІ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ (1991–2011 РР.) PDF
І. П. ДЕРЕВ’ЯНКО 78-82
СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ПРИКЛАДІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ «ГРУПА КРЕДІ АГРІКОЛЬ» PDF
М. П. ВИСОЦЬКА, А. ДІАБІ 83-89
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗРУШЕНЬ У СТРУКТУРІ ВИРОБНИЦТВА І ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ОСНОВНИХ СЕКТОРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Ю. В. БІЦЮРА 90-97
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НАН УКРАЇНИ PDF
Ю. О. НІКІТІН, М. В. МЕЛЬНИК, С. О. ХВАЛІНСЬКИЙ 98-102
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. Д. ОНОПРІЄНКО, В. ВОЛЬВАХ, Д. О. ОНОПРІЄНКО 103-107
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС − ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
М. Е. ПРОХОРОВА, І. М. ЗАХАРОВ 108-117
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ІСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Т. В. ПЕРЕГУДОВА 118-123
УРБАНІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ PDF
В. В. ЗАСАДКО 124-129
ЕКОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ В СИСТЕМІ РУШІЙНИХ СИЛ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ PDF
А. Г. ЦИБУЛЯК 130-133
РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ЄС PDF
О. О. КУЧЕР 134-140
«РОЗУМНЕ МІСТО» («РОЗУМНИЙ БУДИНОК») ТА ЙОГО ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО, Ю. Е. ШВАЮК 141-145
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА АВІАКОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Г. А. КЛИМЕНКО 146-148
ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
Л. Ю. ГУДЗИНСЬКА 149-155
ПРОБЛЕМИ НЕЛЕГAЛЬНОЇ МІГРAЦІЇ В КРAЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
К. В. АНТОНЕНКО 156-159
РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
М. А. РИЧКА, С. Р. ДЕРІЙ 160-165
ДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ PDF
Є. В. ГІРНИК 166-171
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙ PDF
С. В. СІДЕНКО, А. НЕВГАД 172-176
ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ PDF
Н. ЮСЕФ 177-179
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. Т. ПОЛТОРАЦЬКА, О. О. ГОНЧАРЕНКО 180-189
ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ PDF
С. В. ЮДІН 190-193
МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ: ЗНАЧЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ВПЛИВ PDF
Н. В. КРИВЕНКО 194-202


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована