№ 2 (2018)

Зміст

Статті

ЕКОНОМІЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ВИКЛИКІВ І ЦІННОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ PDF
А. А. КРАВЧЕНКО 3-6
ЗЕЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
І. В. ЧЕРНИШЕВ 7-12
ГЛОБАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
С. В. СІДЕНКО 13-18
РОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
А. П. РУМЯНЦЕВ, П. П. ЯРЕМОВИЧ 19-23
КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
В. Л. ОСЕЦЬКИЙ, В. А. КУЛІШ, Р. М. ЯЩУК 24-29
ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЧЕРЕЗ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
О. М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, А. В. КОВАЛЬЧУК 30-35
ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF
С. О. БІЛА, А. В. ЛОКТІОНОВА 36-43
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ PDF
Д. В. ОСЕЦЬКА 44-49
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. Г. КОВАЛЬЧУК 50-53
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ТА ВЗАЄМОПЕРЕПЛЕТЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАНО-ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Т. Г. ОСТАПЕНКО 54-60
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
О. П. БЕРКОВА 61-66
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ PDF
О. Ю. ЗАВАДИНСЬКА, Р. В. ДЬЯЧЕНКО 67-70
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО 71-77
МИТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ PDF
С. Г. ВОЙТОВ, С. І. ЖИР 78-83
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ PDF
В. А. РУСАВСЬКА, С. М. КОРОТІН, Ю. С. ТВЕРДОХЛІБ 84-90
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
А. Г. ЦИБУЛЯК 91-94
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
М. В. ГРИЧКОЄДОВА, А. Д. ЗИЛЬОВА 95-99
ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: НОВІ ВИКЛИКИ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО, Т. С. ГОЛОВКО 100-105
СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСІВ КОНСОЛІДАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ PDF
І. І. НАБОК 106-110
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ УКРАЇНИ: ШАНХАЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА (ШОС) PDF
Л. П. ГАЛЬПЕРІНА, В. В. ПЕТРЕНКО 111-116
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ PDF
Е. О. ПАНЧЕНКО 117-122
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ PDF
М. А. РИЧКА, К. А. БАСОВА 123-129
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄС PDF
А. П. РУМЯНЦЕВ, Д. О. АНТОНЕНКО 130-133
ЕКОНОМІКА СПІЛЬНОЇ УЧАСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ СПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ PDF
О. С. ПАСІЧНИК, В. І. ЗАХАРЧУК 134-139
РОЗВИТОК МЕДІАГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF
З. В. ПІЧКУРОВА 140-147
СТРУКТУРНА ДИНАМІКА КРЕАТИВНОГО СЕКТОРУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Д. В. КОПІЙКА 148-152
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СОЮЗУ PDF
Д. М. ПАЛАМАРЧУК 153-157
СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ PDF
С. М. РУДЬКОВСКИЙ 158-162


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована